Inte mycket av Revisors­nämndens handlingar går att läsa – det mesta är sekretess­belagt. Men att det är pro­ble­matiskt att ­revisor Lena Svensson tappat bort dokument som rör ­bolaget Lyran och krogen Metropol Palais, det är nämnden öppen med. Foto: Carl von Scheele

Kommunals revisor Lena Svensson från Pwc har slarvat bort handlingar som rör representation och resor i det skandalomsusade handelsbolaget Lyran. Hon är anmäld till Revisorsnämnden, som inlett ett disciplinärende och en granskning av hennes arbete.

Den auktoriserade revisorn Lena Svensson vid Pwc höll den föredragning på Kommunals kongress som ledde till att förra ordföranden Annelie Nordström inte beviljades ansvarsfrihet. En nyckelroll för beslutet spelade bristande kontroll av Kommunals handelsbolag Lyran, som bland annat drev lyxkrogen Metropol Palais.

LÄS OCKSÅ Ingen ansvarsfrihet för Annelie Nordström

Men viktiga underlag, revisorsdokumentation, som gällde resor och representation i Lyran har slarvats bort, visar en granskning som Revisorsnämnden inlett av den auktoriserade revisorn.

Lena Svensson kan inte ha haft tillgång till dessa underlag inför sin föredragning inför Kommunals kongress den 31 maj när Annelie Nordström inte beviljades ansvarsfrihet. Vid en utfrågning på Revisorsnämnden tvingades hon erkänna att handlingarna var försvunna.

– Det här är olyckligt, säger Maria Monthure, som är jurist på nämnden.

– Även om det kan hända att dokument försvinner kan jag inte säga att det är vanligt.

Arbetet har begärt ut de handlingar som rör Revisorsnämndens disciplinärende mot Lena Svensson. Till största delen är handlingarna sekretessbelagda för att skydda affärshemligheter och kundrelationer. Men just händelsen med de försvunna dokumenten beskrivs i klartext av juristerna från Revisorsnämnden (RN).

”På fråga från RN uppger Lena Svensson att dessa har förkommit och hon föreläggs därför att lämna en detaljerad redogörelse över vilka granskningsåtgärder som vidtagits samt omfattning av dessa, samt innehåll och resultat av de tester/stickprov som hon enligt uppgift har genomfört,” skriver nämnden i en tjänsteanteckning.

Maria Monthure förklarar varför detta offentliggörs, men inte annat:

– Generellt sett skyddar vi inte dålig revision. Det kan vara klandervärt om dokumentation försvinner. Vi har heller inte sekretesskydd i våra regler för dålig dokumentation.

Monthure tillägger att om Lena Svensson tillräckligt väl redovisar vilka åtgärder som hon vidtagit kan nämnden godta denna redovisning trots försvunna dokument.

Svensons svar till Revisorsnämnden är oläsligt på grund av mycket hård sekretess av handlingen.

I ett mejl till Arbetet svarar Lena Svensson att de försvunna handlingarna inte har betydelse för revisionens slutsatser. Inga bristfälliga eller felaktiga slutsatser har dragits vid granskningen, försvarar hon sig.

– Jag vill också understryka att den dokumentation som avses gäller en mycket begränsad del av vår totala granskningsinsats för räkenskapsåret 2014 och den gäller överhuvudtaget inte reseräkningar. Jag har därför bett RN:s handläggare att förtydliga sin tjänsteanteckning, skriver Lena Svensson.

Kan detta ha påverkat de fakta som du lämnade till Kommunals kongress, eftersom handlingarna var försvunna vid tidpunkten för kongressen och din föredragning?
– Nej, de revisionsdokument som du syftar på gäller iakttagelser avseende räkenskapsåret 2014 och har således inget med årets kongress att göra. Min rapportering till Kommunals kongress avsåg räkenskapsåret 2015 och har inte påverkats, svarar Lena Svensson.

I sin föredragning på kongressen vid månadsskiftet maj/juni tog hon flera gånger upp brister som upptäckts år 2014. Hon berättade att revisorerna rapporterade dessa i april 2015. Då har hon, enligt egen uppgift, betonat att det var särskilt viktigt att Kommunals förbundsstyrelse vidtog åtgärder i Lyran, inte minst mot bakgrund av stora förluster i Metropol Palais.

Vid en uppföljning av hur revisorernas rekommendationer hade genomförts 2015 framkom att förbundsstyrelsen inte vidtagit tillräckliga åtgärder, enligt Svenssons föredragning på kongressen. Därmed har förbundsstyrelsen inte utövat tillsyn av verksamheten i den omfattning och omsorg som man kan vänta sig, sa Lena Svensson från talarstolen.

Senare, i en intervju med Arbetet, erkände hon att den rapporten enbart hade lämnats till Lyrans ledning, men inte direkt till vAnnelie Nordström. Först några dagar före jul fick Nordström en ”kort sammanfattande rapport”, enligt Lena Svensson.

– Jag var inte med vid det tillfället, men det är enligt den information jag fått, sa hon till Arbetet.

När kongressen följde revisorernas rekommendation och inte beviljade Annelie Nordström ansvarsfrihet var grunden Lena Svenssons beskrivning av hur hon varnat utan resultat. Men den prickade förre ordföranden ger en annan bild.

– Vi har diskuterat det här i styrelsen och är helt eniga om att ingen av oss uppfattade att det var en allvarlig kritik, sa Annelie Nordström till Arbetet direkt efter beslutet.

Vad beror det här på?
– Rapporterna var nog vaga. Därför var det ingen som uppfattade att det framfördes allvarlig kritik.

Det var Aftonbladets avslöjanden i vintras som skakade om Kommunal i grunden. Bland annat avslöjades inspirationsresor till London, då handelsbolagets ledning med förre kassören Anders Bergström i spetsen hade bott på femstjärniga hotell och ätit och druckit alkohol på lyxrestauranger.

Avslöjandena visade också att kartongvis med öl, vin och sprit hade skickats upp från Metropol Palais till Kommunals förbundskontor.

Därtill handlade avslöjandena om jättelika förluster i Lyran, en utmanande alkoholkultur i Kommunal och otydliga beslut och attesträtter bland mycket annat.

LÄS OCKSÅ

Inget åtal mot Margot Wallström

Ingen ansvarsfrihet för Annelie Nordström

Anders Bergström misstänks för mutbrott

Restaurang Metropol palais stänger

KF-direktör fick lägenhet av Polstjärnan

”Fan vad glad jag är för min lilla trea”

”Vill ha mina pengar tillbaka”

DEBATT: Vem är syndaren?

Bluffbrev till Löfven inte från IF Metall

DEBATT: Åldersapartheid är värre än ”kommunalskandal”

”Förlitar sig på att andra tänker kritiskt”

”Fackliga lägenheter ska inte gå till S-politiker”

Fackveteraner: avtalsrörelsen påverkas inte

”Aldrig sett en så aggressiv motpart som SKL”

Två glas till fest är vanligt hos facken

Se stor sammanställning över fackförbunden och arbetsgivarnas alkoholpolicyer.

Kommunals medlemmar fick betala för safari

Hårt jobb väntar Kommunals valberedning

Annelie Nordström avgår vid kongressen i maj

9 600 vill lämna Kommunal

Ordförandefrågan het i Kommunal

Kommunals jourtelefon nedringd

Krav på avgångar inom Kommunal

Ommöblering att vänta i Kommunals förbundsstyrelse

Även Nordström granskas

Åklagare granskar Wallströms lägenhet

”Det är inte bra för facket”

Lägenhetsaffärer kräver nya regler

Flera tusen vill lämna Kommunal

Wallströms bostad är knuten till hennes tjänst

Tre av fyra i LO-toppen fick hyreskontrakt

Annelie Nordström sitter kvar

Byggnads: Kommunal gav bort lägenheterna

Hyresnämnden: Går att avtala bort besittningsskyddet

Kommunal fixade lägenheter åt toppar

Margot Wallström: Kommunal ljög för mig

Ledare: Kommunals självförvållande förtroenderas

Bergström lämnar Kommunal

”Alla papper måste upp på bordet”

Kommunal: ”Stanna hos oss!”

Kommunal stoppar krogshower efter avslöjanden

Revisorsnämnden

l Revisorsnämnden är tillsynsmyndighet för landets godkända och auktoriserade revisorer samt revisionsbolag.

• Nämnden själv beslutar om en anmälan ska behandlas. I fallet Lena Svensson har en enskild person anmält henne. ”Märkligt att inte revisorn slagit larm då våra, medlemmarnas, pengar svindlats bort,” skriver anmälaren.

• Om nämnden beslutar om utredning öppnas ett disciplinärende. När ärendet är färdigberett fattar Revisorsnämnden beslut. Ärenden med principiellt intresse avgörs i tillsynsnämnden. I annat fall av ordföranden eller handläggare på kansliet.

• Disciplinära åtgärder är erinran, varning eller upphävande av revisorns auktorisation eller titeln godkänd revisor.

• Ärendet kan även efter utredning avskrivas.

Källa: Revisorsnämnden