Kustbevakare

Under utbildningen till kustbevakare är man aspirant – vilket innebär att man har en tidsbegränsad anställning med lön. Lönen under utbildningen ligger på 26 000 kronor per månad. Klarar man grundutbildningen på 2,5 år blir man tillsvidareanställd.  

Här kan du läsa mer.

Elektriker

Installatörsföretagen och Svenska Elektrikerförbundet har tagit fram anställningsformen ”Företagslärling” i kollektivavtalet. En lägsta lön garanteras under tiden som lärling, då man varvar kurser med yrkespraktik. Till att börja med ligger lägsta lönen som lärling på 15 902 kr kronor per månad. Efter att man jobbat 721 timmar höjs lönen till 18 416 kronor. 

Här kan du läsa mer. 

Olika yrkesroller på Tullverket

Som tullaspirant får man en ingångslön på 24 500 kronor under grundutbildningen. Utbildningen skiljer sig åt beroende på vilken avdelning man blir anställd. Efter godkänd grundutbildning övergår aspirantanställningen till en tillsvidareanställning, lägsta lönen ligger då på 27 500 kronor. Ett år efter grundutbildningen ligger lägsta lönen på 31 500 kronor. 

Här kan du läsa mer.

Specialistsjuksköterska

Många regioner och kommuner tillämpar så kallad AST, Vårdförbundets modell för betald specialistutbildning. Det innebär att sjuksköterskor som vill specialisera sig, har möjlighet att göra det med samma lön som när man jobbar. 

Här kan du läsa mer.

Lokförare

Utbildningslön garanteras under den 44 veckor långa utbildningen till lokförare hos SJ. Vid anställning måste man skriva på en överenskommelse att jobba på tågbolaget i två år – säger man upp sig innan dess blir man återbetalningsskyldig. 

Här kan du läsa mer.

Tågtrafikledare

Utbildningen, som ligger på ungefär ett år, genomförs som tågtrafikledaraspirant. Fast anställning garanteras om man blir godkänd på utbildningen. Aspirantlönen ligger på 24 500 kronor. 

Här kan du läsa mer.

VVS-montör

Även den tvååriga utbildningen som VVS-montör garanteras med lön, så länge man har skrivit ett anställningsavtal med ett VVS-företag. Lägstalönen ökar successivt under utbildningens gång. Under utbildningsnivå 1 ligger lägsta månadslönen på 11 541 kronor, på nivå 10 har lägsta lönen stigit till 29 676 kronor. 

Här kan du läsa mer. 

Lyssna på Arbetets podd Från Golvet