Begär skriftligt!

Det finns inga formella krav på att ditt anställningsavtal ska vara skriftligt, ett muntligt avtal är lika bindande. Men efter en tid kan du och din arbetsgivare ha glömt vad ni kom överens om. Med ett skriftligt avtal undviker du missförstånd och tvister.

Vad bör stå i avtalet?

Det finns inga krav i lagen på vad anställningsavtalet ska innehålla. Däremot är arbetsgivaren skyldig att informera skriftligt om dina villkor, bland annat vilka dina arbetsuppgifter du har, om anställningen är tidsbegränsad eller tills vidare, vilken lön du börjar på och hur många timmar du ska arbeta. Vilka uppgifter som ska framgå står i las paragraf 6 c.

Ibland gäller särskilda regler

I en del kollektivavtal, exempelvis detaljhandelsavtalet och måleriavtalet, finns regler som säger att arbetsgivaren ska ge dig ett anställningsbevis när du börjar din anställning, och vilka uppgifter som ska finnas med. Om arbetsgivaren slarvar med detta gör han sig skyldig till brott om kollektivavtalet.

Färdiga mallar går att ändra

Det är vanligt att arbetsgivaren lägger fram ett färdigt, standardiserat anställningsavtal. Men en förtryckt blankett betyder inte att du måste skriva på direkt. Ta dig tid att läsa igenom, be att få lägga till saker som är viktiga för dig. Kolla med facket vilken lön som är rimlig för dig.

Har arbetsplatsen kollektivavtal?

Saknas kollektivavtal är det extra viktigt att anställningsavtalet ger besked om dina villkor. Har du rätt till lönerevision en gång om året? Har du tjänstepension? Försäkringar? Lagen ger ingen rätt till något av detta, det gör bara avtal.

Uppsägningstiden då?

Den bör också framgå i anställningsavtalet. Den får inte vara kortare än vad lagen säger (däremot får den vara längre). Har du varit fast anställd i mindre än två år är uppsägningstiden enligt las en månad. Sedan ökar den. Som mest är den sex månader (det gäller om du har varit anställd i minst tio år). Säger du upp dig själv är uppsägningstiden en månad.

Se upp med konkurrensklausuler!

En del arbetsgivare vill ha en konkurrensklausul i anställningsavtalet, som gör att du inte får ta jobb hos en konkurrent inom en viss tid efter att du har slutat. Tesla är ett aktuellt exempel. Den här sortens klausuler används ofta slentrianmässigt, så ifrågasätt! Klausulen måste vara ”skälig”. Undrar du vad det betyder, så finns ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK som ger vägledning.

Källor: LO TCO Rättsskydd, Unionen, artiklar på Kommunals och Handels hemsidor