När blir det vintertid 2023?

Under natten mellan lördag och söndag den 29 oktober går vi in i vintertid igen. Klockan 03.00 ställs tiden tillbaka till 02.00, och vips blir dygnet 25 timmar. 

Får man extra betalt om man jobbar natt när klockan ställs tillbaka? 

Det beror på vad du jobbar med och om du är tim- eller månadsavlönad. Olika regler gäller i olika kollektivavtal. De flesta timanställda bör få betalt för den extra timmen men kolla för säkerhets skull upp vad som gäller på ditt jobb. 

Vad gäller i vården när det blir vintertid?

För den som jobbar inom den offentliga vården: vårdbiträden, läkare, under- och sjuksköterskor finns en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och respektive fackförbund som ger anställda en timmes övertidsersättning då. Kommunal och SKR har samma överenskommelse för anställda i omsorgen. 

Får poliser extra betalt för övertid?

Nej. Till skillnad från vårdanställda får de ingen extra kompensation. För poliser räknas timmarna mellan 01.30 och 03.30 som två, när de just den här helgen i praktiken förvandlas till tre. Å andra sidan gäller det även när vintertiden går över i sommartid. Då ”försvinner” en timme under skiftet, och det görs inget löneavdrag då.

Får nattarbetare i industrin övertidsersättning för vintertid?

Den som jobbar inom industrin, och jobbar på timme mellan lördag och söndag, får vanligen betalt för den timmen. Liksom ob-ersättning. Medan den som får månadslön inte får en extra timme just den månaden.

När blir det sommartid 2024?

Söndag den 31 mars blir det sommartid 2024. Då försvinner en timme när klockan ställs fram och nattpasset den natten blir en timme kortare än vanligt. Anställda med månadslön slipper i regel avdrag på lönen då, medan timanställda inte får betalt för timmen som försvinner. 

När ska sommartiden försvinna?

EU-kommissionen har föreslagit att avskaffa tidsomställningen. Europaparlamentet håller med, och planen var från början att sommartiden skulle slopas redan 2021. Men Ministerrådet, där alla länder är representerade, har inte tagit ställning än. Inte Sverige heller. Blir det ett beslut från EU blir det ändå upp till staten att bestämma om det blir sommar- eller vintertid som gäller. Men vintertid heter egentligen normaltid, så det talar för att det är den tiden som i så fall kommer att gälla.