Under natten mellan lördag och söndag går vi in i vintertid. Klockan 03.00 ställs tiden tillbaka till 02.00, och vips blir dygnet 25 timmar.

För den som är ledig kan söndagen kännas längre. Medan den som jobbar kan fundera över om man får betalt för den timmen eller inte.

Och det beror lite på vad du jobbar med. Och om du är tim- eller månadsavlönad.

Offentlig vård

För den som jobbar inom den offentliga vården: vårdbiträden, läkare, under- och sjuksköterskor finns en två år gammal överenskommelse mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och respektive fackförbund som ger anställda en timmes övertidsersättning då.

Medan en annan offentliganställd yrkesgrupp, poliser, får noll. För poliser räknas timmarna mellan 01.30 och 03.30 som två, när de just i helgen i praktiken förvandlas till tre.

Å andra sidan gäller det även när vintertiden går över i sommartid. Då ”försvinner” ju en timme under skiftet, och det görs inget löneavdrag då.

Industrin får betalt

Och den som jobbar inom industrin, och jobbar på timme mellan lördag och söndag, får betalt för den timmen. Liksom ob-ersättning. Medan den som får månadslön inte får en extra timme just den månaden.

Lokala överenskommelser kan finnas, så kolla vad som gäller på just din arbetsplats.

Bara en tidsfråga innan vi får en och samma tid

EU-kommissionen har föreslagit att avskaffa tidsomställningen. Europaparlamentet håller med. Men Ministerrådet, där alla länder är representerade, har inte tagit ställning än. Inte Sverige heller. Blir det ett beslut från EU blir det ändå upp till staten att bestämma om det blir sommar- eller vintertid som gäller.