Mellan lördag och söndag går vi över till vintertid. Klockan tre på natten den 28 oktober ska klockan ställas tillbaka en timme.

För de som jobbar natt innebär det att passet blir en timme längre.

Bland Kommunals medlemmar finns många som arbetar nattetid, främst vård- och omsorgspersonal och anställda i räddningstjänst.

Från och med årets omställning till vintertid gäller nya regler för Kommunals avtal med Sveriges Kommuner och landsting, SKL. Här ingår till exempel undersköterskor som jobbar i kommun eller landsting.

Enligt Lena Byström, ombudsman på Kommunals arbetsplats- och avtalsenhet, innebär den nya överenskommelsen en högre ersättning jämfört med tidigare.

De som jobbar natten mot söndag får enkel övertid för den extra timmen.

Det gäller både för de som är deltids- och heltidsanställda. Ob-ersättning utgår som vanligt för de timmar man jobbar på obekväm tid.

SKL har träffat samma överenskommelse med alla sina motparter, däribland Vårdförbundet.

Enligt Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på SKL, valde parterna denna lösning i stället för att pröva frågan i domstol.

– Det är positivt för medarbetarna som får en högre ersättning och bra för arbetsgivarna med en tydlighet om vad som gäller. Det har inte varit en enhetlig hantering tidigare, säger SKL:s Jeanette Hedberg.

Vad som gäller för olika avtalsområden är bäst att kolla med sitt fackförbund.

Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd, säger att det är vanligast att de som jobbar just den här natten får ob-ersättning för den extra timmen.

– Har man månadslön så händer ingenting med den. Men när det gäller ob-ersättningen och andra ersättningar som räknas per timme måste utgångspunkten vara att man får betalt för de timmar man faktiskt jobbar.

Detsamma gäller enligt honom den dag på våren då vintertid återigen blir till sommartid. Då blir ett åttatimmarspass plötsligt sju timmar eftersom klockan ställs fram med en timme under natten.

Han har inte stött på konflikter som rör vintertid eller sommartid.

– Man kan ha detta reglerat i kollektivavtalet, men vi har inte sett att man uttryckligen reglerar sommar- och vintertidsfrågan, utan att man går på faktisk tid man arbetar.

Dan Holke tillägger att de som har månadslön inte brukar behöva jobba in den ”förlorade” timmen. Han jämför det med att månader kan ha olika många dagar.

Så fungerar det även generellt på Kommunals områden. När vintertid blir sommartid får man inte ob-ersättning för den timme som ”försvinner”, men man behöver inte heller jobba in den timmen någon annan gång.