• År 1921 kom första numret av Arbetets föregångare, tidningen Fackföreningsrörelsen, ut. Det var en akademisk och teoretisk tidskrift med längre utredande och analyserande artiklar. Landsorganisationen (LO) behövde tidskriften för att lyfta fram bakgrundsmaterial och krav som man förde i olika diskussioner.

• Men med åren hittade organisationen andra former för att nå ut med den informationen, bland annat genom LO:s fackenheter, informationsavdelningen och LO Idédebatt. Därför bestämde landssekretariatet sig för att förändra tidskriftens uppdrag och göra en nysatsning. Den gjorde LO 1976 och lyfte samtidigt fram det journalistiska uppdraget. I och med det bytte tidningen format till tabloid och namn till LO-Tidningen Fackföreningsrörelsen.

• Tidningen, som är en veckotidning, ska ha en nyhetskaraktär och ge läsarna en snabb och vederhäftig information om viktiga händelser inom den fackliga världen. Målgruppen är alla förtroendevalda inom LO:s förbund. Redaktionen arbetar självständigt och oberoende från LO.

• 1991 bytte tidningen namn till LO-Tidningen och sedan 1994 ges den ut av ett aktiebolag som LO äger. I styrelsen för aktiebolaget ingår förbundsrepresentanter och ledamöter som ska tillföra journalistisk och tidningsekonomisk kompetens.

• I mars 2012 blev LO-Tidningen Arbetet.

Organisationsummer för Arbetet: 5560364613