• År 1921 kom första numret av Arbetets föregångare, tidningen Fackföreningsrörelsen, ut. Det var en akademisk och teoretisk tidskrift med längre utredande och analyserande artiklar. Landsorganisationen (LO) behövde tidskriften för att lyfta fram bakgrundsmaterial och krav som man förde i olika diskussioner.

• Men med åren hittade organisationen andra former för att nå ut med den informationen, bland annat genom LO:s fackenheter, informationsavdelningen och LO Idédebatt. Därför bestämde landssekretariatet sig för att förändra tidskriftens uppdrag och göra en nysatsning. Den gjorde LO 1976 och lyfte samtidigt fram det journalistiska uppdraget. I och med det bytte tidningen format till tabloid och namn till LO-Tidningen Fackföreningsrörelsen.

• 1991 bytte tidningen namn till LO-Tidningen och gick över i eget bolag 1994. 21 år senare, i mars 2012 bytte LO-Tidningen namn och blev Arbetet.

• Arbetet kommer ut i magasinsform med 15 nummer på ett år, och uppdateras dagligen digitalt. Tidningen bevakar hela arbetsmarknaden och vänder sig till fackliga företrädare, arbetsmarknadens parter samt politiker och opinionsbildare.

• Sedan 2015 är Arbetet en del av LO Mediehus där även förbundstidningarna Elektrikern, Fastighetsfolket, Handelsnytt, Kommunalarbetaren, Målarnas facktidning och Sekotidningen ingår.

• Redaktionen arbetar självständigt och oberoende från LO.

Sedan 2015 är Arbetet en del av LO Mediehus där även förbundstidningarna Kommunalarbetaren, Tidningen ElektrikernFastighetsfolketHandelsnyttMålarnas facktidningMål och Medel och Sekotidningen ingår. Även opinionssajten Nya Mitten ingår i LO Mediehus.