Vad säger lagen?

Raster och pauser regleras i arbetstids­lagen. Lagen kan avtalas bort i kollektivavtal, men får då inte innehålla sämre villkor än EU:s direktiv – med vissa undantag. Låter det snårigt? Enklare uttryckt har nästan alla rätt till minst en rast per dag om arbets­dagen är minst sex timmar.

Gäller det alla?

Arbetstidslagen gäller inte för företagsledare, motsvarande roll inom offentlig sektor eller för anställda som själva får disponera sin arbetstid. Den gäller inte heller arbete som utförs i arbetsgivarens hushåll, vid fartygs­arbete eller visst vägtransportarbete, som omfattas av särskilda bestämmelser och ofta har egna regler om rast. Undantag kan även förekomma inom till exempel försvaret och polisen. 

Rast = lunch

Rasten är det som ofta används till att äta lunch, det vill säga ett obetalt avbrott i arbetstiden. Då behöver du inte vara kvar på arbetsplatsen eller stå till förfogande via mejl eller telefon. Rasten ska förläggas senast efter fem timmars arbete. Hur lång rasten ska vara regleras inte i lagen – men enligt Arbetsmiljö­verkets riktlinjer bör den inte vara kortare än 30 minuter. 

Äta och jobba samtidigt?

Om det finns särskilda skäl, till exempel sjukdomsfall, får rasten bytas ut mot ett så kallat måltidsuppe­håll. Måltiden intas då på arbetsplatsen och räknas till skillnad från rasten in i arbetstiden, eftersom du står till arbetsgivarens förfogande. Om du inte har möjlighet att korta av arbetsdagen räknas den inarbetade rasten som övertid.

Kisspaus ingår i arbetstiden

Utöver rast ska du ha möjlighet att göra kortare uppehåll som räknas in i arbetstiden. I lagtexten kallas detta för paus, och utgörs till exempel av kaffepaus och toalettbesök. Lagen anger inte hur många eller långa pauserna ska vara, men din arbets-
givare är skyldig att ordna arbetet så att du kan ta de pauser som behövs.

Vad gör den kissnödiga lokföraren?

I flera yrken, som till exempel lokförare, kan man inte ta paus från arbetet för att gå på toaletten när som helst. Arbetsmiljöverket har därför nyligen beslutat att järnvägsbolaget Arriva ska schema­lägga pauser på minst 10 minuter efter högst 2,5 timmars arbete. Beslutet är överklagat och inte tvingande för andra bolag, men kan komma att bli praxis i framtiden. Vad lokförare gör om det verkligen krisar har varken lagen, kollektivavtalet eller EU något svar på. ”Stannar till och öppnar fönstret”, sade en av dem i en intervju.

Brott mot pausregler kan kosta

Om du anser att du inte får tillräckligt med rast eller paus kan du vända dig till ditt skyddsombud eller till Arbetsmiljöverket. Arbetsgivare som bryter mot arbetstidslagen kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Detta gäller dock inte brott mot pausregeln, som i stället kan leda till ett föreläggande (krav på bättring) och vite av Arbetsmiljöverket. En arbetstagare kan aldrig straffas för brott mot arbetstidslagen.

När får man röka då?

Det korta svaret är: Endast på rasten. Enligt en dom i Länsrätten från 2008 har arbetsgivare rätt att förbjuda rökning på arbetstid, där pauserna alltså ingår. Det finns dock ingen lag som förbjuder rökning på arbetstid, så generösare regler kan gälla på din arbetsplats. Däremot får ingen arbetstagare mot sin vilja utsättas för tobaksrök under arbetstid. 

Källa: Arbetsmiljöverket

”Femminuters­regeln” finns inte

Det finns ingen laglig rätt till fem minuters paus i timmen. Däremot rekommenderar Arbetsmiljöverket fem minuters schemalagd paus per timme vid ”särskilt ansträngande arbeten av typen löpandebandsarbete”. Sannolikt är det därifrån myten kommer. 

Gör vårt quiz om rast och paus!

Facklig: Kan ni ta rast och paus vid behov? 

Frida Strandberg Landin, Eksjö Behandlingsassistent och ledamot i Seko SiS klubbstyrelse

– Det här med raster är ett pågående problem på våra arbetsplatser. Rasterna är jätteviktiga och vi strider för att få de andningspauser som behövs. Oftast äter vi med klienterna och rasten kan inte alltid tas på utsatt tid om det är låg bemanning. Vi bjuder arbetsgivaren på väldigt mycket tid.

Åke Eriksson, Gustavsberg Snickare och skyddsombud, Byggnads

– Vi har raster på två kvartar och en halvtimme om dagen, men mikropauser kan vara svåra att hinna med när allt ska gå så fort. I dag är man ju mer medveten om att inte gå med en slagborr hela dagen till exempel, då det finns risk för vibrationsskador. Vid valvgjutning är det svårt att ta rast, den måste övervakas hela tiden och kan pågå en hel dag. Men då brukar arbetsledningen komma med dricka och mackor.

Catharina Häggbom, Huddinge Undersköterska och förhandlingsansvarig, Kommunal

– Vid rast ska man lämna arbetsplatsen helt för att inte bli störd. Hos oss är tillgången på personalutrymmen begränsad, de ligger ofta en bit ifrån och en halvtimme går rätt fort. Vissa anser att det vore bättre med måltidsuppehåll, men nackdelen är att överlappningstiden minskar om både kvälls- och morgon­passet kapar en halvtimme av arbetstiden.