Detta betyder SGI

Sjukpenninggrundande inkomst. Räknas ut av Försäkrings­kassan och ligger till grund för hur mycket pengar du får i ersättning om du till exempel blir sjuk eller ska vara föräldraledig.

Hur räknas SGI ut?

SGI beräknas på hur mycket du tjänar under ett år. Det som räknas är lön före skatt, ob-tillägg, övertidsersättning och provision. Däremot får du inte räkna med andra ersättningar som a-kassa, sjukpenning eller studiemedel.

Har du samma lön varje månad är det månadslönen gånger 12. Om du inte har samma lön varje månad kan du räkna ut din genomsnittliga års­inkomst med hjälp av den lön du fått de senaste sex månaderna.

Hur får jag en SGI?

För att ha rätt till en SGI måste du ha arbetat eller förväntas komma att arbeta minst sex månader i följd. Du behöver alltså inte ha jobbat i sex måna­der, utan det räcker att jobbet förväntas pågå i minst sex månader framåt. Det behöver inte vara samma arbete hela den tiden.

Dessutom måste du tjäna, eller förväntas tjäna, minst 12 600 kronor per år.

Kan jag ha hur hög SGI som helst?

Nej, det finns tak för hur hög SGI:n kan vara. Taket är olika högt beroende på vilken ersättning det handlar om. För sjukpenning och föräldra­penning är taket 573 000 kronor, eller 47  750 kronor i månaden. För vab och de tio dagarna i samband med barns födelse är taket 429  700 kronor, motsvarande 35 808 kronor i månaden.

Även om du tjänar mer än så är det de beloppen som blir din SGI. 

Får jag lika mycket i ersättning som min SGI?

Nej, ersättningen är knappt 80 procent av SGI. Maximalt 33 480 kronor i månaden. Hur mycket du får i ersätt­ning beror sedan på i vilken omfattning du är sjuk­skriven eller föräldraledig. Om du är sjukskriven längre än ett år sänks ersättningen till 75 procent av din SGI.

Många kollektivavtal ger dessutom extra utfyllnad vid sjukskrivning eller föräldraledighet.

Du får dock inget jobbskatteavdrag för sjukpenning eller föräldrapenning. Det gör att du får ut mindre än 80 procent jämfört med när du jobbade.

Vad händer med min SGI när jag är föräldraledig?

När ditt barn är under ett år skyddas din SGI oavsett om du tar ut föräldrapenning eller inte. När barnet fyller ett år måste du ta ut minst fem föräldra­penningdagar i veckan för att behålla din SGI. Om du arbetar efter ettårsdagen, men inte lika mycket som innan föräldraledigheten, kan du skydda din SGI genom att ta ut föräldrapenning för den tid du inte arbetar.

Här kan du räkna på din föräldrapenning

Om jag börjar plugga?

Om du får studiestöd från CSN under hela studietiden behåller du din SGI. Det gäller även om du har rätt till stödet men inte tar ut det, om du studerar minst halvtid. Du behåller även din SGI om du är tjänstledig för studier inom ditt yrkesområde.

Vad händer om jag inte har någon SGI?

Då får du ingen ersättning alls om du blir sjuk eller vabbar. Om du ska vara föräldraledig får du ut ett minimi­belopp som är 250 kronor om dagen, motsvarande 7 500 kronor i månaden om du är föräldraledig på 100 procent.

1 116 kronor…

…per dag, sju dagar i veckan, är maxbeloppet du kan få ut om du är sjukskriven.