Vad är SGI?

SGI är ett belopp som Försäkringskassan räknar fram, som utgår från hur mycket du har i lön. Beloppet används när myndigheten ska räkna ut hur mycket pengar du ska få om du blir sjuk eller ska vara föräldraledig.  

Akta dig för att göra fel hos Arbetsförmedlingen

Om du som arbetslös missköter ditt arbetssökande kan du bli straffad, du får en ”sanktion”. Första gången du gör fel får du en varning. Andra gången stängs du av en dag från a-kassa, eller aktivitetsstöd om du är med i ett program hos Arbetsförmedlingen. Du får då inga pengar för den dagen. Vissa fel kan göra att du förlorar din SGI. Det gäller till exempel om du inte söker jobb aktivt eller om du sökt för få jobb. Ta reda på vad som krävs av dig som jobbsökande och var noga med att följa det.

Klaga i tid hos Arbetsförmedlingen

Om du fått en sanktion och stängts av från ersättning kan det i framtiden göra att du förlorar din SGI. Det är inget du märker direkt utan först när du ansöker om sjukpenning eller föräldraförsäkring, vilket kan vara månader eller år senare. Om du tycker att Arbetsförmedlingens sanktion är felaktig är det viktigt att du överklagar den direkt när du får den. När du får beslutet om sanktion har du nämligen bara tre veckor på dig att överklaga.  

Få rätt kod

Sjukskrivna får inte alltid sjukpenning trots att de har sjukintyg. Om du nekas sjukpenning ska du skriva in dig på Arbetsförmedlingen för att skydda din SGI. Men ibland kodar Arbetsförmedlingen personer som ”arbetssökande med förhinder” om handläggaren tycker de är i för dåligt skick för att söka jobb. Men just den koden kan göra att Försäkringskassan ”nollar” din SGI, för att du inte aktivt sökt jobb. För att skydda din SGI måste du vara aktivt arbetssökande.

Skriv in dig i tid

Om du nekats sjukpenning och vill skydda din SGI måste du skriva in dig hos Arbetsförmedlingen senast 25 dagar efter din sista dag med sjukpenning. Om du blivit av med jobbet och blivit arbetslös och ska skriva in dig på Arbetsförmedlingen gäller en längre tid av SGI-skydd, nämligen tre månader.