Cancern är aggressiv och strålbehandling pågår. Men Stefan, 51, får ingen sjukpenning. Anledningen är att han stängdes av en dag från Arbetsförmedlingens aktivitetsstöd förra året.    

Det räckte med en enda dag utan ersättning för att nolla hans sjukpenninggrundande inkomst, SGI. Och eftersom SGI:n är nödvändig för att kunna få sjukpenning står han nu helt utan inkomst, vilket Arbetet tidigare berättat om.   

Stefan gjorde missen i sitt jobbsökande för ett år sedan. Men Försäkringskassan går betydligt längre tillbaka när de utreder SGI.  

Cathrine straffas för sju år gammal miss

Cathrine Bergman Reitz nekades sjukpenning för sanktioner Arbetsförmedlingen gav henne för sju, eller fyra, år sedan.  

– 2016 tyckte de att jag sökte för få jobb och 2019 missade jag ett möte. De har inte meddelat vilken sanktion som bröt SGI-skyddet, men oavsett är det idiotiskt!   

”Har man en gång fått en sanktion hos Arbetsförmedlingen är det kört, den försvinner aldrig”, säger Cathrine Bergman Reitz. 

Hon har sjukersättning på halvtid efter en gammal arbetsskada och har varit inskriven i jobb- och utvecklingsgarantin hos Arbetsförmedlingen i tio år.   

Jobbcoacher och praktikplatser har avlöst varandra, men smärtorna i kroppen har gjort det svårt att hitta halvtidsjobb hon klarar av.  

 I juli blev ryggsmärtorna för stora och hon blev sjukskriven i väntan på operation.   

– Jag hade räknat med att få problem med Försäkringskassan, att de skulle ifrågasätta läkarintyg och så, men inte att de skulle nolla min SGI.  

Cathrine Bergman Reitz säger att hon försökt göra allt för att skydda sin SGI. Hon överklagade till exempel sanktionerna från Arbetsförmedlingen direkt när hon fick dem, eftersom hon ansåg att de var fel.   

– Jag bråkade så länge det gick, men har de bestämt sig är det kört. De ändrar inte beslut de fattat, säger hon.   

62 000 beslut om SGI noll

Cathrine och Stefan är långt ifrån ensamma om att ha blivit nollade hos Försäkringskassan. Fram till den 23 oktober hade 62 200 personer i år fått beslut om att deras SGI var fastställd till noll. Antalet hela förra året var 57 500.  

Hur många av dem som nollats efter mindre missar de gjort som arbetssökande framgår dock inte av statistiken från Försäkringskassan.   

Arbetsförmedlingens statistik visar att myndigheten fram till sista oktober beslutat om 189 000 varningar och sanktioner mot deltagare i arbetsmarknadspolitiska program i år. Men alla dessa kommer inte att leda till nollad SGI.

En sökning bland överklaganden hos förvaltningsrätterna från personer som nekats sjukpenning efter sanktioner från Arbetsförmedlingen det senaste året ger dock många träffar.  

Sjukanmälde sig fel – nekas sjukpenning

Många har liksom Stefan och Cathrine fått sanktioner för att de sökt för få jobb. Andra uppger att de nollats för att de missat möten, eller för att de bara sjukanmält sig till sin jobbcoach och inte till Arbetsförmedlingen.   

Försäkringskassan vinner nästan alla rättsfall. Reglerna är tydliga och hårda. Om SGI:n inte skyddas varje enskild dag är rätten till sjukpenning förlorad. När det upptäcks är det för sent att överklaga beslutet som brutit SGI-skyddet.  

En sådan överklagan ska nämligen ske inom tre veckor från att Arbetsförmedlingen fattat beslutet, och det kan vara flera år innan SGI-utredningen sker.  

Flera anställda på Arbetsförmedlingen i olika delar av landet som Arbetet har varit i kontakt med, säger att fler drabbade än tidigare vänt sig till dem det senaste året.  

Enligt en handläggare kan det handla om flera hundra som fått sin SGI nollad efter Arbetsförmedlingens sanktioner, om han utgår ifrån hur många fall hans lokala kontor fått kännedom om.  

– Var det verkligen tänkt så? Att Arbetsförmedlingens kontrollapparat för att se till att a-kasseregler och regler för aktivitetsstöd följs, skulle användas av Försäkringskassan för att kasta ut folk ur sjukförsäkringssystemet?  

Samma fråga ställer sig en annan anställd i Arbetsförmedlingens organisation och konstaterar att många i myndigheten inte ens känner till att sanktionerna kan leda till nollad SGI.  

– Det handlar ju om småsaker som de arbetssökande missat. Det kan hända vem som helst och det får helt orimliga konsekvenser.   

I vissa fall skyddas SGI:n, även när någon stängs av från ersättning hos Arbetsförmedlingen. Det gäller till exempel om någon missar ett möte eller lämnar in en aktivitetsrapport för sent.

Men i andra fall skyddas den inte. Till exempel om du inte sökt arbete aktivt eller om du sökt för få jobb.  

Missarna hos Arbetsförmedlingen som nollar din SGI

Din SGI skyddas inte om du som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program utan godtagbara skäl: 

  • Inte deltagit i insats, aktivitet eller annan åtgärd inom programmet. 
  • Inte sökt anvisat lämpligt arbete eller anvisad utbildning. 
  • Inte aktivt sökt lämpliga arbeten. 
  • Tackat nej till erbjudet lämpligt arbete 
  • Tackat nej till utbildning som anvisats. 
  • Betett dig så att du uppenbarligen sett till så att du inte får en anställning.  
  • Mer än en gång tackat nej till en erbjuden insats, aktivitet eller annan åtgärd inom programmet.
  • Källor: Förordningarna SFS 2017:819 och 2000:1418, samt Försäkringskassans interna SGI-vägledning 2004:5 version 16. Det finns även andra specialfall som kan leda till nollad SGI.

Även de som har ersättning från a-kassan och inte aktivitetsstöd, kan tillfälligt stängas av från ersättning om de söker för få jobb, men de kan oftare behålla sin SGI ändå.  

Om Stefan och Cathrine hade haft a-kasseersättning och inte aktivitetsstöd skulle deras SGI kanske ha klarat sig.  

AF-handläggaren: ”Det finns ingen logik”

– Det finns ingen logik i det här. De som är i ett program med aktivitetsstöd drabbas orättvist hårt, säger en anställd på Arbetsförmedlingen.   

För personer som har aktivitetsstöd anges nämligen reglerna för SGI-skydd i en särskild förordning, beslutad av regeringen, och det gör reglerna mer strikta.   

 ”Det finns inget bedömningsutrymme i denna fråga och det finns ingen SGI-bestämmelse som ger möjlighet att ta hänsyn till särskilt ömmande omständigheter.” skriver Försäkringskassan i ett mejl till Arbetet.   

Flera personer som överklagat SGI-besluten i domstol, eller vänt sig till Arbetsförmedlingen i hopp om att få sin sanktion struken i efterhand, har dock uppgett att de nollats för sådant som kanske borde ha gett dem SGI-skydd.   

Det gäller till exempel en kvinna som missat ett digitalt möte med en jobbcoach på grund av tekniska problem. Hon kunde inte logga in.   

”Det gäller ett möte på en timme som ska avgöra hela min framtid, så kan det väl inte vara tänkt att det ska vara?” skriver hon.  

Sjukanmälde sig för sent – var medvetslös

En annan arbetssökande uppger att han missat att sjukanmäla sig till Arbetsförmedlingen för att han låg medvetslös på sjukhuset efter en misshandel.   

Om personer får SGI:n nollad på felaktiga grunder beror det enligt Försäkringskassan på att Arbetsförmedlingen kodat sanktionerna felaktigt i sina system.   

– Vi kontrollerar inte varför en person fått sanktionen hos Arbetsförmedlingen. Vi måste lita på att andra myndigheter gör rätt, säger Eva Nilsson, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan och specialist på SGI-frågor.   

Arbetsförmedlingen uppger å andra sidan att kodningen fungerar väl. Åse-Marie Linderö, chef på Arbetsförmedlingens enhet för ersättningar, tycker inte att myndigheten brister i informationen om att arbetslösa kan förlora rätten till sjukpenning om de missköter sitt arbetssökande.  

”Men vi förstår samtidigt att regelverket kring hur SGI kan påverkas av sanktioner är svårt att överblicka och att det kan uppfattas ologiskt att vissa sanktioner kan leda till nollad SGI och andra inte”, skriver hon till Arbetet.  

Arbetsförmedlingen har nyligen gått ut med information till handläggarna om hur de ska agera när personer kontaktar dem för att de förlorat sin SGI. Tillsammans med Försäkringskassan ska de också se över hur de kan förbättra informationen. 

”Människor får sina liv förstörda”

Oavsett om SGI:n nollas på felaktiga grunder, eller om den nollas för att någon inte sökt jobb tillräckligt aktivt, blir konsekvenserna förödande för de drabbade, konstaterar Cathrine Bergman Reitz.   

– Arbetsförmedlingen slänger ur sig sanktioner alldeles för lätt och tar inget ansvar för vad de leder till. Människor får sina liv förstörda.   

Om hon inte haft sin man hade hon varken haft råd att äta eller bo kvar i lägenheten. Nu planerar hon att ta ut sin tjänstepension i förtid för att klara sig, och att söka sjukersättning på heltid.   

– Jag har alltid velat arbeta, men nu ger jag upp. Jag fyller 62 år och det blir inte mycket pengar jag får, men det är ändå något.  

”Man klarar sig inte på halv sjukersättning. Utan min man hade jag inte kunnat bo kvar.” säger Cathrine Bergman Reitz som blev sjukskriven i somras.

Stefan har däremot ingen ekonomisk plan. Läkarna har gett honom 50 procents chans att överleva cancern efter behandlingarna.

Hur han ska överleva rent ekonomiskt och ha råd att hämta ut sina cancermediciner är oklart.  

– Jag lånar till hyra och mat av min lågavlönade syster och min mamma som har låg pension, men så kan det inte fortsätta hur länge som helst.  

Inga av de anställda på Arbetsförmedlingen har velat medverka med namn i artikeln. Stefan heter egentligen något annat och vill inte ha sitt riktiga namn i tidningen av personliga skäl.   

Så funkar SGI

SGI betyder sjukpenninggrundande inkomst. Det är ett belopp som Försäkringskassan räknar fram och som avgör hur mycket sjukpenning eller föräldrapenning man kan få.  

För att få en SGI måste man ha arbetat och ha inkomster från ett arbete som kan antas pågå minst sex månader i följd.  

Den som inte längre arbetar kan i vissa fall skydda sin SGI, till exempel vid arbetslöshet, studier, föräldraledighet eller sjukskrivning. 

Den som saknar SGI får ingen ersättning vid sjukdom eller vab, men ett grundbelopp på 250 kronor om dagen om de är föräldralediga på heltid.  

En statlig utredning föreslår ett helt nytt sätt att beräkna SGI, genom att titta på vilka inkomster någon haft historiskt. Utredningen är nu ute på remiss.