Noll kronor. Det är sedan flera år tillbaka Susanne Beims månadsinkomst. Från att tidigare ha jobbat som konferensvärd tvingas hon nu leva på sin sambo.

Ett möte hos Arbetsförmedlingen i Sala sommaren 2019 avgjorde hela hennes framtid. Men det förstod hon inte då.

Hon var sjukskriven men nekades sjukpenning och hade fått höra från Försäkringskassan att hon behövde skriva in sig som arbetssökande. Detta för att skydda sin sjukpenningsgrundande inkomst, SGI, och för att kunna få rätt till sjukpenning längre fram.

Försäkringskassan tyckte alltså att hon var för frisk för att vara sjukskriven. Men på Arbetsförmedlingen konstaterade handläggaren att hon var för sjuk för att jobba, efter att ha träffat henne och sett hennes sjukintyg. 

– Han sa till mig att det fanns ett alternativ tills jag hade fått mer hjälp och kände mig redo att komma tillbaka, säger Susanne Beims som uppfattade handläggaren som jättetrevlig.

Förlorade SGI:n

Hon fick kod nummer 14 i Arbetsförmedlingens system. Den står för ”arbetssökande med förhinder”. Hon behövde alltså inte söka några jobb. Den mjuka starten hos Arbetsförmedlingen kändes bra för henne. Hon kände sig sjuk, hade ryggsmärtor och mådde psykiskt dåligt efter en tidigare utmattningsdepression. 

När handläggaren sa att ”det här kan komma att påverka din SGI” tolkade hon det bara som att hennes SGI kunde sänkas. Det var okej, under rådande omständigheter, tyckte hon. 

Men då förstod hon inte det hon vet i dag. 

När hon efter ett tag blev sjukskriven för ryggsmärtorna nekades hon sjukpenning och fick veta att hon helt förlorat sin SGI. Hon hade inte levt upp till Försäkringskassans krav om att vara aktivt jobbsökande. 

Då gick det upp för henne att både hon och hennes sambo som varit med på mötet hos Arbetsförmedlingen i Sala misstolkat det handläggaren sagt om SGI:n. Det var inte bara så att den ”kunde komma att påverkas” – den skulle med all säkerhet helt försvinna. 

– Hade jag förstått vad det skulle innebära hade jag aldrig gått med på det. Normalt sett när det gäller ett livsavgörande beslut får man ett kontrakt eller avtal som man i lugn och ro får läsa igenom. Här fick man ingenting, säger Susanne Beims.

Läkare: ”Undermåligt”

I Arbetsförmedlingens ögon är hon för sjuk för att söka jobb, alltså ”arbetssökande med förhinder”. Men i Försäkringskassans ögon är hon då inte aktivt arbetssökande, något som krävs för att behålla SGI:n.

Hur många som fått sin SGI nollad för att de fått den här koden finns det inga siffror på. Men runt 35 000 personer är kodade som förhindrade av Arbetsförmedlingen, en siffra som legat ganska still genom åren.

Läkaren Göran Magell har länge engagerat sig i sjukförsäkringsfrågor, och han har mött flera patienter som blivit nollade efter att ha skrivits in på Arbetsförmedlingen som förhindrade att arbeta. Han anser att patienter måste ljuga om att de är friska för att Arbetsförmedlingen ska koda dem ”rätt”. 

– Det här är inte bra ur samhällssynpunkt och för tilltron till vår lagstiftning. Och det är undermåligt ur moralisk synpunkt, säger han.

Han gjorde nyligen en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, om det han ser som brister i systemet. Men fick inte gehör, och andra personers liknande JO-anmälningar genom åren har mötts av samma svar. 

– Det är för omständlig lagstiftning som patienten inte förstår. Eller bristande information.

AF: ”Full förståelse”

Arbetsförmedlingen anser inte att de brustit i informationen om att kodningen som ”arbetssökande med förhinder” kan leda till nollad SGI. 

”Däremot har vi full förståelse och respekt för att arbetssökande kan uppfatta reglerna som komplicerade och svåra att överblicka. Dessutom är två olika myndigheter involverade i processen”, skriver Åse-Marie Linderö, enhetschef på myndighetens enhet för ersättningar, i ett mejl till Arbetet. 

Kodningen kan ändras efteråt om den blivit fel. Samtidigt ska arbetssökande vara inskrivna på ett sätt som speglar hur tillgängliga de faktiskt är på arbetsmarknaden, skriver myndigheten. 

”Vi uppmanar också den arbetssökande att ta kontakt med Försäkringskassan för att få mer information om vad som gäller avseende den sjukpenninggrundande inkomsten.”

Om någon riskerar att inte längre få sjukpenning ska Försäkringskassan erbjuda ett möte, där både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är med. Där får man hjälp att skriva in sig rätt.

”Problemet har minskat” 

Så vad ska man göra om ens SGI nollats för att Arbetsförmedlingen kodat en som förhindrad? Det är en fråga som diskuterats under väldigt många år, säger Eva Nilsson, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan och specialist på SGI-frågor. 

Hon säger att lagen ändrades 2018, så att den som nekats sjukpenning har sin SGI skyddad i 25 arbetsdagar efter sista dagen med sjukpenning. Tidigare behövde man skriva in sig första dagen.

– Så problemet har minskat. Men det finns de som anser att de är fortsatt sjuka även efter de här arbetsdagarna. De får det kämpigt, så är det ju. Det har vi dragits med i alla år, säger Eva Nilsson.

Läkaren Göran Magell säger att personer tvingas ljuga om sin arbetsförmåga för att skydda sin SGI. Men Eva Nilsson på Försäkringskassan betonar att de inte uppmuntrar någon att fara med osanning. 

– Vi gör ju vår värdering av om den försäkrade är arbetssökande eller inte och Arbetsförmedlingen har sin värdering av om någon är anställningsbar eller inte. Och det är två olika bedömningar.

”Helt fel i systemet”

Att det är två parallella system har blivit glasklart för Susanne Beims som fick sin SGI nollad.

När hon krävde att Försäkringskassan omprövade beslutet landade myndigheten i att den gjort rätt. Försäkringskassan skriver i beslutet att det är ”högst beklagligt” om hon fått felaktig information från myndigheten men konstaterar att reglerna måste följas. När hon senare överklagade Försäkringskassans beslut till förvaltningsrätten förlorade hon.

– Du kan inte fråga någon på Arbetsförmedlingen hur Försäkringskassan ställer sig till det här eller tvärtom, för det vet de inte. Det är två helt olika instanser som säger ”hör av dig till den andra”. Det går inte att få någon hjälp.

Hon hade önskat att handläggaren på Arbetsförmedlingen i Sala hade sagt som det var. Inte att SGI:n kan ”komma att påverkas” utan ”SGI:n kommer att påverkas – du kommer att bli av med den”. 

– Det är helt fel i systemet. Myndigheterna samarbetar inte men de kan stjälpa ens liv om du inte har koll.