Beräkna SGI:n på vad man tjänat tidigare och inte på vad man förväntas tjäna i framtiden. Det föreslår den statliga utredaren Calle Nathanson. I somras lämnade han sin utredning om ett nytt trygghetssystem till regeringen.  

Med det föreslagna regelverket skulle ingen förlora hela sin SGI från en dag till en annan.  

– Det slår oerhört hårt i dagens system om någon gör fel, och allt för många blir utan ersättning, säger Calle Nathanson. 

Fler skulle omfattas

Framför allt skulle fler omfattas av socialförsäkringarna om SGI:n grundades på tidigare inkomster. Nu beräknas den på förväntade framtida inkomster och främst på anställningar som förväntas bestå i minst sex månader framåt.   

– Dagens system funkar väldigt dåligt på en arbetsmarknad där många har tillfälliga anställningar, frilansuppdrag och gigjobb.  

Men om fler omfattas ökar även kostnaderna. Det skulle kosta ungefär 1,8 miljarder kronor att genomföra utredningens förslag. Det blir den svåraste frågan för politikerna att lösa, tror Calle Nathanson. 

– Alla, oavsett politisk färg, är rätt överens om att dagens SGI inte fungerar som den borde. Men hur man skulle lösa kostnadsfrågan är man nog inte lika överens om.  

Senast den 22 december ska remissinstanserna lämna sina synpunkter. Därefter återstår att se om och i så fall hur regeringen går vidare med frågan.  

Så funkar SGI

  • SGI betyder sjukpenninggrundande inkomst. Det är ett belopp som Försäkringskassan räknar fram och som avgör hur mycket sjukpenning eller föräldrapenning man kan få.  
  • För att få en SGI måste man ha arbetat och ha inkomster från ett arbete som kan antas pågå minst sex månader i följd.  
  • Den som inte längre arbetar kan i vissa fall skydda sin SGI, till exempel vid arbetslöshet, studier, föräldraledighet eller sjukskrivning. 
  • Den som saknar SGI får ingen ersättning vid sjukdom eller vab, men ett grundbelopp på 250 kronor om dagen om de är föräldralediga på heltid.