Det kallas sjukpenninggrundande inkomst, förkortat SGI, det som ligger till grund för hur mycket du får i ersättning om du blir sjuk eller är föräldraledig.

Enligt dagens regler räknas SGI i många fall ut genom att titta på hur mycket du förväntas tjäna sex månader framåt.

Nu har en statlig utredning lagt förslag på hur systemet kan förändras.

– Dagens arbetsmarknad ser inte riktigt ut som den gjorde när det här regelverket infördes. När man kanske antog att man skulle vara anställd på ett och samma ställe under en lång tid. I dagens läge så går man in och ut ur olika uppdrag och jobbar kortare, sade utredaren, Calle Nathanson, vid en pressträff där utredningen presenterades.

SGI ska räknas på vad man har tjänat

Utredningen föreslår i stället att man ska titta på den historiska inkomsten, alltså vad man har tjänat.

Sedan några år tillbaka måsta alla arbetsgivare rapportera in alla anställdas löner till Skatteverket varje månad. Det är de uppgifterna SGI ska beräknas på.

Förslaget är att SGI ska räknas på inkomsterna 12 månader bakåt för anställda och tre år för egenföretagare.

Det ska också finns en ventil om man får en högre lön. Då kan SGI räknas på den aktuella inkomsten i stället för på den historiska.

Stärkt skydd för blandade inkomster

I utredningen föreslås även ett stärkt skydd för de som är både anställda och egenföretagare, så kallade kombinatörer.

Enligt förslaget ska SGI för dem räknas på de sammanräknade inkomsterna av både anställning och näringsverksamhet.

– I dag beror det nästan på vilken handläggare man träffar på Försäkringskassan hur inkomsterna räknas in. Och det gör det inte helt rättssäkert, sade Calle Nathansson.

Enligt förslaget kan det nya systemet vara på plats den 1 januari 2026. Statens utgifter beräknas öka med 1,8 miljarder om det nya systemet införs.