I 23 dagar till räcker cancermedicinen. Sedan har Stefan, 51, inte råd att hämta ut någon ny. Och hur han ska ha råd med mat och hyra vet han inte.

– Jag lånar nu pengar av min mamma som lever på låg pension, och av min lågavlönade syster. Det är ohållbart, säger han.

I början av augusti skrevs han ut från Arbetsförmedlingens program för arbetslösa, eftersom han inte kan fullfölja det på grund av cancerbehandlingen.

Men någon sjukpenning får han inte, enligt det förhandsbesked han fått från Försäkringskassan. 

Orsaken är att han för ett drygt år sedan stängdes av en dag från aktivitetsstödet han fick som arbetssökande. Arbetsförmedlingen ansåg att han vid två tillfällen inte sökt tillräckligt många jobb. 

– Jag har ju redan fått en sanktion för det när jag stängdes av en dag. Nu straffas jag dubbelt. 

Orkade inte överklaga

Stefan anser också att själva avstängningen var felaktig.

Han har diagnoserna autism och ADHD och hade därför lägre krav på sig att söka arbete, enligt den plan han fått av Arbetsförmedlingen och som han säger att han följt.  

Men avstängningen handlade bara om en dag och Stefan orkade inte överklaga.

– Det var i samband med att min far dog. Jag hade annat att tänka på, säger han.

Föga anade han då vilka konsekvenser det skulle få. 

Avstängningen innebar nämligen att hans sjukpenninggrundande inkomst, SGI, nollades. Det betyder att han nu inte får sjukpenning, trots att han lider av prostatacancer som spridit sig i kroppen.

Cancern är aggressiv och läkarna har gett honom 50 procents chans att överleva om han genomgår den tuffa behandlingen. 

– Här sitter jag med en högriskcancer. Ska jag då avsluta behandlingen och börja söka jobb, för att få en inkomst, eller vad ska jag göra?

Uppmanas överklaga beslutet

När Stefan ringt Försäkringskassan har han fått beskedet att han skulle kunna få sjukpenning om Arbetsförmedlingen tog bort den gamla sanktionen.

Arbetsförmedlingen säger att dock att det inte är möjligt eftersom Stefan inte begärde omprövning inom tre veckor från att sanktionen meddelades.

I ett meddelande till Stefan skriver en kvalificerad handläggare på Arbetsförmedlingen:

”Vi på Arbetsförmedlingen anser det vara horribelt att Försäkringskassan kan nolla din SGI utifrån en sanktion som du fått tidigare i Arbetsförmedlingens system (ganska få inom vår myndighet känner ens till detta).”

Stefan uppmanas att överklaga Försäkringskassans beslut om han får ett definitivt avslag.

– Men det ger mig ju inga pengar nu. Jag kanske inte ens lever när överklagan behandlas, säger han.

”Utan medicin dör jag”

Han tillägger att både Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans uppdrag borde vara att hjälpa dem som behöver det, och inte att bolla människor mellan sig.

– De borde kunna lösa detta om de bara pratade med varandra. I stället skyller de på varandra.

Stefan fick cancerbeskedet i juni. Medicineringen startade direkt och om en dryg vecka påbörjas även strålbehandling. Men som det ser ut nu har han inte längre råd att hämta ut sin medicin.

– Utan medicin dör jag om sex månader eller max ett år. 

När han vände sig till socialtjänsten för att ansöka om försörjningsstöd fick han veta att handläggningen tar sex till åtta veckor.

Han måste även skriva andrahandskontrakt på bostadsrätten han bor i eftersom den ägs av hans mor. 

– Jag orkar inte det här. Medicinerna jag tar och mina diagnoser gör mig trött och påverkar minnet. Jag har cancer med dålig prognos. Det borde vara nog, säger han. 

Stefans handläggare på Försäkringskassan uppger hon inte kan kommentera det enskilda fallet. Det definitiva beslutet är inte heller fattat men myndighetens utredning kommer fram till slutsatsen att Stefan inte kan få sjukpenning eftersom han saknar SGI.

Stefan heter egentligen någonting annat. Han vill inte ha sitt riktiga namn i tidningen av personliga skäl.