När du har varit sjuk i 180 dagar nöjer sig inte Försäkringskassan med att du är för sjuk för att klara ditt gamla jobb. För att få sjukpenning krävs att du är för sjuk för att klara något arbete över huvud taget.

Den regeln fick ibland orimliga följder, ansåg den rödgröna regeringen, som mjukade upp regelverket med lagändringar 2021 och 2022.

En utredning fick i uppdrag att utvärdera om lagändringarna nådde sitt syfte. Det vill säga: om sjuka människor fullföljer sin rehabilitering och kommer tillbaka i arbete i högre utsträckning. Och om människor uppfattar regelverket som mer begripligt och legitimt.

Men den regering som tillträdde hösten 2022 ändrade utredningens uppdrag.

Utredaren sparkades

Fler har kommit att få sjukpenning länge, och kostnaderna för sjukförsäkringen har ökat, slog den nya regeringen fast. Utredningen ska föreslå lagändringar som får bukt med ”omotiverat långa” sjukfall.

Frågan om sjukförsäkringen har blivit mer legitim togs bort ur utredningens uppdrag.

Den tidigare utredaren Robert Sjunnebo sparkades och ersattes med Per Johansson, professor i statistik.

Enligt Arbetets källor slog den nye utredaren mycket tidigt fast att lagändringarna har lett fel. Fler är sjukskrivna länge, färre kommer tillbaka till jobbet, och kostnaderna för sjukförsäkringen har ökat.

”Reformerna har skapat drivkrafter till felaktig användning av sjukförsäkringen”, hette det i en presentation som utredningen gjorde i början av december 2023.

Utredningen vill därför dra tillbaka lagändringarna från 2021 och 2022, något som nättidningen Dagens Arena var först att rapportera om.

Flera skärpningar föreslås

I ett underlag från utredningen som Arbetet har tagit del av klargör utredningen vad den anser bör göras:

  • Tuffare villkor ska återinföras. Sedan mars 2021 kan du få behålla sjukpenningen även efter dag 180 om det mesta talar för att du kan komma tillbaka till ditt gamla arbete inom rimlig tid (senast dag 365 i sjukskrivningen, eller dag 550 om det finns särskilda skäl). Den lättnaden ska tas bort, anser utredningen, som vill återinföra de gamla, strikta villkoren för sjukpenning efter dag 180.
  • Lättnaden för äldre sjuka slopas. Sedan februari 2022 slipper äldre sjuka människor (63 år och äldre) kraven på att ställa om till ett annat arbete. De kan alltså få sjukpenning då de är för sjuka för att jobba hos sin tidigare arbetsgivare. Också denna lättnad vill utredningen dra tillbaka.
  • Ingen precisering av yrke krävs. Försäkringskassan ska inte längre behöva precisera vad för slags arbete (vilken yrkesgrupp) du som har varit sjuk i 180 dagar anses kunna klara. Precis som tidigare ska alltså sjukpenning kunna avslås om du bedöms klara ett ”normalt förekommande arbete”, utan exempel på vad för slags arbete som avses.

Bara på en punkt anser utredningen att den rödgröna regeringens lagändring kan vara kvar. Det gäller möjligheten att få sjukersättning, det som förr kallades förtidspension, när man är 61 år eller äldre.

Försäkringskassan ska bara pröva om dessa äldre kan klara ett jobb de har erfarenhet av, inte om de skulle kunna klara något arbete över huvud taget. Denna lättnad ska alltså bli kvar, men utvecklingen bör följas noga, säger utredningen.

Utredningen klar i april

I det underlag som Arbetet har tagit del av (från december 2023) presenteras förslagen ovan under rubriken ”Utredningens bedömningar så här långt”.

Men personer med insyn i utredningen är övertygade om att utredaren Per Johansson har bestämt sig, och att de förslag som presenterades som preliminära i december ligger fast när utredningen går till tryck om två veckor.

Per Johansson vill inte kommentera vilka förslag utredningen kommer att lägga fram.

Men i ett mejl till Arbetet påminner han om att utredningen enligt regeringens direktiv är skyldig att lämna lagförslag ifall det visar sig att reformerna har lett till längre sjukfall eller andra negativa konsekvenser.

Vilket de alltså har, enligt utredningens analyser.

Utredarnas slutsatser och förslag har väckt starka känslor när de presenterats för arbetsmarknadens parter och för en referensgrupp med riksdagsledamöter, enligt Arbetets källor.

– Syftet med att ändra prövningen vid 180 dagar var ju att man hade sett att sjukskrivna blev tvingade att ställa om till nytt arbete trots en pågående rehabilitering och en plan för återgång i arbete, och trots att arbetsgivaren hade gjort anpassningar. Att sjukskrivningarna blir lite längre är ju då helt naturligt om vi vill ge folk möjlighet att bli färdigrehabiliterade, säger Thomas Andrén, välfärdsekonom vid Saco.

”Två eller tre månaders extra sjukskrivning är en god affär för samhället om det innebär att en människa med utbildning och erfarenhet kan fortsätta i sitt yrke”, säger en annan källa. ”Men sådana invändningar spelar ingen roll, den här utredningen är ett beställningsverk från regeringen.”

Utredningen lämnas till regeringen den 2 april.