Högre tak ger högre maxersättning

  • Taket höjs till 34 000 kronor i den nya modellen, vilket ger en högsta ersättning på 27 200 kronor i månaden. I dag ligger taket på 33 000 kronor och den högsta ersättningen är 26 400 kronor. 
  • I de nuvarande reglerna sänks taket efter 100 dagar till 27 500 kronor, och maxersättningen blir då 22 000 kronor. I den nya modellen ligger taket oförändrat i 300 dagar sedan sänks det till 30 000 kronor. 

Tydlig nedtrappning av ersättningen i a-kassan

  • I dag får arbetslösa 80 procent av sin tidigare inkomst (upp till taket) i 200 dagar. Därefter 70 procent fram till dag 300 och 65 procent därefter.
  • Den nya modellen har en snabbare nedtrappning. De första 100 dagarna ger 80 procent precis som idag. Dag 101-200 sänks ersättningsnivån till 70 procent av lönen och dag 201-300 blir den 65 procent.
  • Den som är fortsatt arbetslös efter 300 dagar kan få aktivitetsstöd. I den nya modellen sänks det med 5 procentenheter var 100:e dag ner till ett golv på 365 kronor per dag. 

Ny beräkning ska ge fler ersättning

Dagens regler bygger på att du ska ha arbetat en viss tid under det senaste året (arbetsvillkoret), och varit medlem i en a-kassa i minst ett år (medlemsvillkoret). Klarar man detta får man rätt till a-kassa i 300 dagar. 

Den nya modellen bygger på inkomster och inte arbetad tid. Tanken är att fler ska kunna få ersättning. Ersättningens nivå och längd påverkas dock av hur länge man klarat inkomstkravet på 11 000 kronor och hur länge man varit medlem i en a-kassa.

Inkomst: Den som tjänat minst 11 000 kronor i 4-7 månader får a-kasseersättning i 100 dagar. Den som tjänat 11 000 kronor under 8-10 månader får 200 ersättningsdagar och den som tjänat det i 11 månader eller mer får ersättning i 300 dagar. 

Medlemstid: Den som varit medlem i en a-kassa 0-6 månader får högst 50 procent av tidigare lön i ersättning. Den som varit medlem i 6-11 månader får 60 procent och den som varit medlem i minst ett år får liksom i dag 80 procent i ersättning. 

Fotnot: Artikeln anger huvuddragen i förslaget. Hela förslaget finns att läsa i den remiss som regeringen lämnat till lagrådet. Hur reglerna fungerar i dag kan du läsa mer om hos Sveriges A-kassor.