Regeringen och Sverigedemokraterna är på väg att göra stora förändringar i arbetslöshetsförsäkringen.  

Fler ska kunna få a-kassa och taket för ersättningen ska höjas. Samtidigt ska ersättningen trappas ner tydligare för alla som är arbetslösa i mer än 100 dagar.  

De föreslagna reglerna för nedtrappning kan slå hårt emot många LO-anslutna. Enligt LO:s beräkningar kommer alla som tjänar mindre än 31 000 kronor i månaden att förlora på förslaget, om de har rätt till inkomstbaserad ersättning från a-kassan i dag. 

Det innebär att de flesta till exempel undersköterskor, butiksanställda och fastighetsskötare kommer att få mindre pengar om de blir arbetslösa i framtiden.

– Vissa av våra grupper kommer tappa över två tusen spänn i månaden jämfört med i dag. De pengarna finns inte, det går inte, de marginalerna finns inte i de här familjerna, sade LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson till Arbetet tidigare i veckan.

Barnskötare förlorar 2 500 kronor

En arbetslös barnskötare, eller någon annan, som tjänat 25 000 kronor förlorar till exempel 2 500 kronor i månaden i jämförelse med dagens regler, vid en arbetslöshet som varar i mer än hundra dagar.

Efter hundra dagar trappas ersättningen i nya modellen ner så att arbetslösa kan få som mest 70 procent av sin tidigare inkomst. Efter 200 dagar är det 65 procent som gäller. 

Regeringen vill även höja taket i försäkringen med en tusenlapp till 34 000 kronor. Alla som tjänar mer än det kommer att vinna på det nya förslaget, i alla fall om de inte redan omfattas av någon extra inkomstförsäkring.

En snickare till exempel med en genomsnittslön på 36 000 kronor hör till vinnarna. I stället för att få 26 400 kronor som är dagens maxersättning i a-kassan får personen 27 200 kronor de första hundra dagarna enligt förslaget. 

Efter 100 dagar får den arbetslösa snickaren 1 800 kronor mer i månaden än i dag med de ändrade reglerna för avtrappning. I dag drabbas hen hårdare då taket för ersättningen sänks vid den tidpunkten.

Tuffare för alla efter 300 dagar

Men det gäller att hitta ett nytt jobb inom 300 dagar. Därefter blir det tuffare för alla med de nya reglerna, oavsett vilken lön man haft. 

Aktivitetsstödet som man kan få efter 300 dagar ska nämligen få ett tak på 30 000 kronor. Ersättningsnivån ska minska med 5 procent var hundrade dag. 

Om man ser till dem som har rätt till inkomstbaserad a-kassa i dag går det att se vinnare och förlorare som i exemplen ovan. 

Men om man även tar med dem som bara får grundersättning, eller ingen ersättning alls i dag blir det svårare att beräkna.

Fler kommer att få ersättning i det nya systemet, men nivåerna och ersättningslängden kommer att variera.

– Det nya förslaget är komplext med flera olika variabler som påverkar för olika individer, säger Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor.

Inkomst och inte arbetade tid ska avgöra

Förslaget innebär att a-kassan ska grundas på inkomster och inte på arbetad tid som i dag. 

Hur länge man haft inkomsterna som krävs kommer att avgöra hur länge man kan få a-kasseersättning. Och hur stor del av lönen man kan få i ersättning kommer att avgöras av hur länge man varit med i en a-kassa. 

– Vi försöker nu titta på hur vi ska kunna förklara det här på ett tydligt och pedagogiskt sätt eftersom det blir fler möjliga utfall för olika arbetslösa, säger Tomas Eriksson. 

Förslaget om en ändrad a-kassa har skickats på remiss till lagrådet. Därefter ska riksdagen fatta beslut om förslaget som föreslås börja gälla från och med oktober 2025. 

Så påverkar förslaget olika inkomstgrupper

Ersättning per månad för arbetslös som:

Källa: LO. I exemplen förutsätts att personerna har rätt till inkomstbaserad a-kasseersättning i dag. Beräkningarna är gjorda av LO-ekonomen Niklas Blomqvist.

Genomsnittslönen i 10 vanliga LO-yrken

Restaurang och köksbiträden: 25 200 kronor.

Städare: 25 600 kronor.

Barnskötare: 25 800 kronor

Vårdbiträden: 26 700 kronor

Kockar och kallskänkor: 29 000 kronor

Personliga assistenter: 29 100 kronor

Fastighetsskötare: 30 300

Undersköterska i hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende: 30 700

Butikssäljare, dagligvaror: 30 800 kronor

Lastbilsförare: 31 200 kronor

Träarbetare, snickare: 36 200 kronor

Källa: SCB. Genomsnittlig månadslön 2022.