Tidöpartierna presenterar nu vad arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L) kallar för ”den största reformen av svensk a-kassa på 40 år”.

– Dagens a-kassa måste ha en tydligare arbetslinje. I dag kan de som kvalificerar sig för a-kassa efter 100 dagar få 22 000 kronor i månaden. Den ersättningsnivån fortsätter gälla även när a-kassedagarna tagit slut och man går in i aktivitetsstödet, förklarade Johan Pehrson vid en pressträff tidigt på onsdagsmorgonen.

Han fortsatte:

– Det innebär i praktiken att man i många, många år kan ha en hög ersättning och att drivkrafterna att söka jobb eller utbildning blir för svaga.

Ersättningen föreslås minska med 10 procentenheter efter 100 dagar med a-kassa och med fem procentenheter efter 200 dagar.

Samtidigt föreslås en höjning av ersättningstaket i a-kassan.

Kvalifikationsreglerna ändras också så att inkomst i stället för arbetad tid ligger till grund för ersättningen. Det uppges öppna för att fler får rätt till ersättning.

Förändringarna föreslås träda i kraft 1 oktober 2025.

LO: ”En katastrof”

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson beskriver förslaget som en katastrof för stora LO-grupper i och med den skärpta nedtrappningen av ersättningsnivåerna.

– Det är väl bra att de höjer högstanivån, men man kan inte finansiera det med att sänka för dem som har det dåligt. I princip alla våra grupper tappar pengar på det här, säger han.

Han pekar på att det sker i ett redan utsatt ekonomiskt läge, utifrån inflation och konjunktur, och säger att det skapar en fullkomligt ohållbar situation.

– Vissa av våra grupper kommer tappa över två tusen spänn i månaden jämfört med i dag. De pengarna finns inte, det går inte, de marginalerna finns inte i de här familjerna.

Han säger att de som har högre löner inte kommer se samma sänkning av sin ersättning jämfört med i dag.

– Det är bara om man har lön på över 30 000 som man kan tjäna på det här. Det är sheriffen från Nottingham, man tar från de fattiga och ger till de rika. Så kan man inte göra. Det här är en omöjlighet att genomföra. Det kommer att skapa kaos.

Svenskt Näringsliv: Vi välkomnar förslagen

Från arbetsgivarsidan är reaktionerna på regeringens reform däremot positiva. Carina Lindfelt, avdelningschef på Svenskt Näringslivs med ansvar för arbetsmarknad, säger i en skriftlig kommentar:

”Vi välkomnar regeringens förslag. Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring, men har i praktiken i stället fungerat som långsiktig försörjning för grupper som egentligen behöver komma in på arbetsmarknaden.”

A-kassorna: Nedtrappning måste följas noga

Tomas Eriksson, kanslichef på a-kassornas intresseorganisation Sveriges a-kassor, välkomnar paketet som helhet.

– Det här är ett robustare regelverk att bygga vidare på, säger han.

Framför allt syftar han på att rätten till ersättning ska baseras på inkomst i stället för arbetad tid, underlag kommer därmed kunna hämtas från Skatteverket.

Ambitionen att skapa en tydligare nedtrappning av ersättningsnivån har Sveriges a-kassor varit mer skeptisk till.

– Det finns ju redan en nedtrappning i nuvarande försäkring, säger Tomas Eriksson.

I dagsläget sänks endast taket för ersättningen efter hundra dagar, nu ska alla få sänkt ersättning med tio procentenheter i stället.

– Det här är något man måste bevaka noga, för att se vilka och hur många det faktiskt handlar om, säger Tomas Eriksson.

Han säger också att försäkringen kommer bli mer individuell än tidigare. Fler faktorer ska påverka ersättningen, bland annat hur länge man varit med i a-kassan och hur många månader man haft inkomst.

De ändringarna kommer sänka tröskeln in för vissa, säger Tomas Eriksson.

– Man får en lite lägre ersättning och man får den inte så länge, men i dag får de personerna ingenting.