Fler ska omfattas av a-kassan, taket ska höjas ytterligare – och regeln att deltidsarbetslösa inte får stämpla upp till heltid i mer än 75 dagar ska bort. De kraven ska LO arbeta för de kommande fyra åren.

Trots att taket i a-kassan höjdes rejält i september 2015 är arbetslöshetsförsäkringen i dåligt skick efter alliansregeringens reformer, det gjorde kongressombuden väldigt tydligt när LO-kongressen behandlade a-kassan på söndagen.

– LO måste slåss för att ersättningen höjs till 90 procent. Arbetslöshet ska inte leda till fattigdom, sa Rikard Mellberg, kongressombud från Byggnads.

– Arbetslösa måste kunna vägra att ta jobb där inte kollektivavtal gäller, sa Lilian Mårelius, Handels.

– Regeln att deltidsarbetslösa bara får ersättning i 75 dagar slår hårt mot de kvinnodominerade branscherna, sa Sara R Pettersson, repskapsombud från Kommunal, som beskrev hur möjligheten att stämpla upp till heltid räddade henne när hon plötsligt stod ensam med två barn och ett deltidsjobb sju mil från hemmet.

Också kraven på höjt tak i a-kassan och slopande av de sju karensdagarna i försäkringen hade sina förespråkare bland kongressombuden. Men alla de här förbättringarna kan vi inte att uppnå under kongressperioden 2016 – 2020, sa LO:s första vice ordförande Therese Guovelin, som försvarade LO-styrelsens linje i frågan.

– Givet det parlamentariska läget måste vi prioritera. Och även om det är jävligt – förlåt, illa – att leva på en låg ersättning, så är det ännu värre att inte få någon ersättning alls, sa Therese Guovelin.

Viktigast, enligt LO-styrelsen, är därför att fler arbetslösa får rätt till ersättning. I dag får inte ens varannan arbetslös inkomstrelaterad ersättning från a-kassan (enligt LO:s beräkningar 2014 handlar det om drygt 40 procent). Kvinnor, ungdomar och invandrare arbetar i många fall i åratal på tidsbegränsade och oregelbundna jobb utan att få rätt till den inkomstrelaterade ersättningen.

Därutöver ville LO-styrelsen prioritera att ersättningsnivån ska vara 80 procent hela ersättningsperioden (inte sänkas till 70 procent efter 200 dagar), samt fler höjningar av inkomsttaket för ersättning. Fler krav än så klarar inte LO av att driva på kort sikt, enligt styrelsen.

Men efter motioner från Byggnads region Örebro-Värmland och IF Metalls avdelning 46 förde kongressen även upp den så kallade 75-dagarsreglen på kravlistan. LO ska nu arbeta för att få bort den regel som gör att de deltidsarbetslösas ersättning tar slut efter 75 dagar.

LÄS OCKSÅ

Här är Karl-Petter Thorwaldssons linjetal

Ikea motarbetar facken i USA

Löneledd tillväxt inget för LO

Lagstiftning om allmän visstid fel väg enligt IF Metall

LO ska driva på för delad föräldraledighet

LO: Se över finanspolitiken

LO-styrelsen vann TTIP-omröstningen

Ledare: Klara motsättningar mellan förbund om allmän visstid

Hur har Sverige blivit mer ojämlikt?

Ja till samlag en facklig fråga

Bättre försäkringsskydd krävs

6-timmarsdag tände få

”Skippandet av allmän visstid har högsta prioritet nu”

Guovelin och Müllerström tar plats i LO-ledningen

LO ska föra kampanj för kollektivavtal och den svenska modellen

LO ska verka för att allmän visstid ska lagstiftas ut ur las

LO ska verka för avveckling av ”hyvling”

Här väljs LO:s nya ledning

Thorwaldsson omvald till LO:s ordförande

Stöd för korttidsstudier återinförs

Thorwaldsson omvald till LO:s ordförande

Klart för stor utredning av LO:s framtid

Så tycker ombuden att LO ska stödja S ekonomiskt

Arbetets direktrapportering från debatten om LO:s framtid

TCO och Saco: Ska kämpa med LO mot arbetsmiljöproblem

”Den globala modellen har gått sönder”

Ekonomiskt stöd till S – ickefråga för LO:s styrelse

SSU vill skrota allmän visstid

LO-basen: Vi måste kämpa mot politiskt våld

Demonstrationer mot TTIP utanför LO-kongressen

”Hedersuppdrag att vara här”

Viktigaste kongressfrågan enligt ombuden

Så många beslut från förra kongressen har blivit verklighet

Därför tog LO:s guldålder slut

Ledare: LO måste lyfta det goda arbetet

Analys: 2017 blir ett ödesår för LO

Krönika: Fin vår för kongressnördar

Samordningsministern: Jämlikt samhälle utvecklas bättre”

LO-basen vill se ökad jämlikhet

Få kolla på kongressen

Hur ska inflytandet fördelas?

LO-basen vill se ökad jämlikhet

Fastighets och Seko kan gå samman

Debatt: Bort med allmän visstid ur las

De föreslås till ny LO-ledning

”Apor kan få bättre resultat”

Heta byggnadsdebatter om LO:s kongressrapport

Tio motioner på LO:s kongress

Två glas vin för medlemmarnas pengar

Het debatt om högre löneökningar väntas

Kommunalare bör ta vid efter Baudin i LO-toppen

LO:s framtid ska utredas

Målarna vill förlänga preskriptionstid

Krav på ännu en kvinna i LO:s topp