LO:s framtida roll ska ses över. Det kravet från Kommunal, IF Metall och Handels har LO:s styrelse ställt sig bakom. Ett av målen är att bli en starkare röst i opinionen.

Dagarna före midsommar samlas LO-facken till kongress. En fråga på dagordningen handlar om själva fundamentet för organisationen. Hur den ska se ut i framtiden.

I en motion till kongressen konstaterar fackförbunden Handels, Kommunal och IF Metall att man står inför nya utmaningar. Medlemsantalen inom LO-förbunden minskar medan tjänstemannafacken ökar. ”Det gäller att ta ytterligare steg för att stärka LO:s position och bli en strategisk och slagkraftig opinionsbildare”, skriver förbunden. LO bör profilera sig starkare när det gäller lönebildning och arbetsmarknads- och näringspolitik.

De tre förbunden säger att LO även i fortsättningen ska ha en samordnande roll. Men ställer frågan: ”är det så att LO:s nuvarande organisation överlevt sig självt eller att förbunden blivit så självständiga att man inte anser sig kunna eller vilja släppa ansvaret i vissa frågor att skötas av LO?”

Även det faktum att LO:s styrelse nu består av samtliga förbund behöver granskas. ”När varje förbund nu är representerat i styrelse finns det en risk att ledamöterna uppfattar sin roll att driva respektive förbunds linje”, skriver man.

Transport föreslår för sin del i en motion att LO:s medlemsförbund görs om till ett enda fackförbund. Problemen med samordningen och sjunkande organisationsgrad är sådant som lättare skulle kunna hanteras. Vinsterna skulle vara många: försvaret av kollektivavtalen skulle vara enklare liksom skyddet av lägsta lönerna.

Alla sektorer skulle delta på samma villkor och kunna räkna med ett kollektivt stöd, skriver Transport.