Även arbetare ska kunna fortbilda sig. LO ska verka för att korttidsstudiestödet återinförs, beslutade kongressen under lördagen.

LÄS OCKSÅ LO vill underlätta för utbildning

Alla som behöver läsa in gymnasieämnen för att få en examen eller som behöver utbilda sig för att klara omställningen på en arbetsmarknad som förändras ska kunna göra det, anser LO. Kongressen beslutade under lördagen att bifalla en motion om att LO ska verka för att korttidsstudiestödet återinförs som Arbetet tidigare berättat om.

Lena O Jenemark från Livs gladde sig över beslutet. Från talarstolen konstaterade hon att något av det första som alliansen gjorde var att strypa korttidsstudiestödet som gjorde det möjligt för lågutbildade att studera på arbetstid.

– Det var en tydlig signal om att arbetare behöver ingen kunskap. De behöver inte stärka sig, deras medlemmar behöver ingen kompetensutveckling, sa hon och konstaterade att det är en självklarhet för LO att verka för en annan syn på arbetare och kunskap.

Flera ombud var också uppe i talarstolen och talade för en motion om att LO ska ta fram en modell för hur frivilliga medlemmar med olika språkkunskaper ska kunna användas i den fackliga verksamheten för att informera och hjälpa nyanlända flyktingar.

– En modell som gör att vi självklart kan dra nytta av varandras kompetenser borde vara en självklarhet så att vi även kan vinna mark, hjälpa och värva medlemmar som inte kan svenska, sa Olga Back från Fastighets.

Hon fick stöd av flera ombud, men vann inte över styrelsen som stod fast vid att avslå motionen. Ingela Edlund konstaterade att det är självklart att vi ska hjälpa nyanlända och använda de språkkunskaper som finns, men att det inte är LO:s uppdrag att ta fram en modell för det.

Ingela Edlund hänvisade till arbetet LO redan gjort tillsammans med ABF och andra organisationer för att ge samhällsinformation och hjälp till nyanlända. Folksam har i dag på uppdrag av LO försäkringsinformation på 18 olika språk och diskussioner pågår om att den ska utvidgas till att även gälla grundläggande facklig information.

Efter omröstning beslutade kongressen att gå på LO-styrelsen linje. Det blir därmed ingen LO-gemensam modell för att utnyttja medlemmars språkkunskaper.

LÄS OCKSÅ

Klart för stor utredning av LO:s framtid

Så tycker ombuden att LO ska stödja S ekonomiskt

Arbetets direktrapportering från debatten om LO:s framtid

TCO och Saco: Ska kämpa med LO mot arbetsmiljöproblem

”Den globala modellen har gått sönder”

Ekonomiskt stöd till S – ickefråga för LO:s styrelse

SSU vill skrota allmän visstid

LO-basen: Vi måste kämpa mot politiskt våld

Demonstrationer mot TTIP utanför LO-kongressen

”Hedersuppdrag att vara här”

Viktigaste kongressfrågan enligt ombuden

Så många beslut från förra kongressen har blivit verklighet

Därför tog LO:s guldålder slut

Ledare: LO måste lyfta det goda arbetet

Analys: 2017 blir ett ödesår för LO

Krönika: Fin vår för kongressnördar

Samordningsministern: Jämlikt samhälle utvecklas bättre”

LO-basen vill se ökad jämlikhet

Få kolla på kongressen

Hur ska inflytandet fördelas?

LO-basen vill se ökad jämlikhet

Fastighets och Seko kan gå samman

Debatt: Bort med allmän visstid ur las

De föreslås till ny LO-ledning

”Apor kan få bättre resultat”

Heta byggnadsdebatter om LO:s kongressrapport

Tio motioner på LO:s kongress

Två glas vin för medlemmarnas pengar

Het debatt om högre löneökningar väntas

Kommunalare bör ta vid efter Baudin i LO-toppen

LO:s framtid ska utredas

Målarna vill förlänga preskriptionstid

Krav på ännu en kvinna i LO:s topp