På fredag den 17 juni startar LO:s kongress. Då är det hög tid att vi inom LO enas om att anställningsformen allmän visstid tas bort ur las. Låt oss förklara varför.

• Allmän visstid har försvagat normen om tillsvidareanställning: Genom att lagen ger arbetsgivarna rätt att anställa på visstid utan att behöva motivera varför gäller inte längre principen att en anställning ska vara tillsvidare, om det inte finns särskilda skäl att tidsbegränsa den. I stora delar av tjänstesektorn, både offentlig och privat, anställer man i stället rutinmässigt på allmän visstid oavsett vilket arbetsgivarens egentliga behov är.  Vi måste därför göra allt vi kan för att se till att tillsvidareanställningar åter blir den rådande normen på arbetsmarknaden.

• Allmän visstid leder till underbemanning och stress: Lagen har lett till ett tillstånd av ständig underbemanning där behovet av extrapersonal är stort. De visstidsanställda tvingas ut i en osäker tillvaro utan möjlighet att planera sina liv eftersom de hela tiden måste vara beredda på att hoppa in med kort varsel för att få ihop pengar till mat och hyra. Samtidigt tvingas de tillsvidareanställda som är kvar att ägna en stor del av sin tid åt att lära upp nya kollegor och bekymra sig över om det finns personal så att det räcker. Situationen är inte hållbar vare sig för den kärna av fast anställda som ensamma ska upprätthålla kontinuiteten eller för den stora grupp som hänvisas till otrygga jobb.  Stressen och otryggheten leder till att många mår dåligt och i värsta fall blir sjuka. Det är inte ok. Det krävs en förändring nu.

• Allmän visstid ökar arbetsgivarnas makt: Om arbetsgivare kan sätta i system att låta tillfällig personal utföra ordinarie arbetsuppgifter är det en klen tröst att den enskilda individen kan bli fast anställd efter ett par år. Särskilt som arbetsgivaren kan undvika att arbetstagaren kommer upp i den tidsgränsen, genom att byta person som går på den tidsbegränsade anställningen. Som det ser ut i dag är möjligheten att förhandla bort allmän visstid minst sagt begränsad. Varför skulle arbetsgivarna ge upp något sådant frivilligt? Dessutom; om det lyckades så skulle det ge de arbetsgivare som står utanför kollektivavtalsmodellen en betydande konkurrensfördel. I dag ligger allt för stor makt hos arbetsgivarna. Det måste ändras. Vi kräver därför att lagstiftarna tar sitt ansvar.

Genom att utforma las så att alla tidsbegränsade anställningar – möjligen med undantag för vikariat och säsongsanställning – kräver kollektivavtal får parterna ansvar att avtala om hur tidsbegränsade anställningar kan tillämpas. Eftersom både fack och arbetsgivare anser att det finns situationer där tidsbegränsade anställningar är motiverade finns alla förutsättningar för parterna att komma överens med en sådan lagstiftning som grund. Om detta sker kan villkoren anpassas efter respektive bransch och inte bli beroende av lagstiftaren. Det skulle också bidra till att stärka den svenska modellen.

LO-kongressen har i sina händer att ta ställning för en arbetsrättslagstiftning som inte tillåter dagens utnyttjande av människors otrygghet. Vi hoppas att man tar den möjligheten. Allmän visstidsanställning måste tas bort ur las.

Susanna Gideonsson, förbundsordförande Handels
Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal
Therese Guovelin, förbundsordförande Hotell- och restaurangfacket
Janne Rudén, förbundsordförande Seko
Magnus Pettersson, förbundsordförande Fastighets

Janne Rudén.

Magnus Pettersson.

Therese Guovelin.

Tobias Baudin.

Susanna Gideonsson.