Martin-K-webbledartopp

I helgen kan LO-kongressen ta beslutet att till nästa kongress ta fram ett program för ”det goda arbetet”, efter en motion från Byggnads region Stockholm – Gotland. Det är utmärkt. Efter några års träda måste vi åter lyfta frågan: för vems skull arbetar vi, och vilket inflytande ska vi ha över det arbete vi utför?

Det goda arbetet var ett program som LO drev under 1990-talet för att förbättra inflytandet och kompetensen på våra arbetsplatser. Ursprunget fanns hos dåvarande Metall som hade startat ett liknande program några år tidigare.

Men verkligheten blev svår. Den till en början positiva utvecklingen mot större ansvar och mer rotation på arbetsplatserna sögs in i företagens rationaliseringsplaner och slutade i ett upptrissat arbetstempo snarare än i ett bättre arbetsliv. Lean production och just-in-time-produktion blev begrepp där företagen såg tillfällen att rationalisera bort allt som inte skapade maximal produktivitet just för stunden, trots samhällsekonomiska förluster på sikt.

När liknande tankegångar om effektivisering och just-in-time-produktion fördes in i den offentliga sektorn i form av New Public Management, ett slags industriell behandling av sjuka och omsorgskrävande, där varje insats skulle värderas i tid och resten rationaliseras bort, var nederlaget fullständigt. Och ekonomiska kriser med efterföljande borgerlig regering gav en rad mycket mer akuta frågor att jobba med för LO än inflytande och kompetensutveckling.

Det goda arbetet fick vika undan för försvaret av lägstalönerna och för att bekämpa arbetslöshet och nya osäkra anställningsformer. I viss mån är vi fortfarande där. Försöken att sänka lägstalönerna och öka klassklyftorna fortsätter med oförtrutet nit från borgerligt håll. Men samtidigt har något mycket viktigt hänt som gör att prioriteringen av det goda arbetet inte kan vänta. Det är den tekniska utvecklingen.

Digitalisering och robotisering fortskrider. Vi har snart en framtid där arbete inte behöver ske på arbetsplatser med fasta arbetstider. När arbetet blir alltmer individuellt och utspritt i både tid och rum handlar det om att trots det kunna säkra kompetensutveckling, medinflytande och att i slutänden säkra en rättvis fördelning av arbetets vinster.

1980- och 1990-talens frågor blir då i högsta grad återigen aktuella: för vems skull arbetar vi, och vilket inflytande ska vi ha över vårt eget arbete? Frågan om det goda arbetet är alltså ingen filosofisk fråga. I stället är den på väg att bli den allra viktigaste arbetslivsfrågan över huvud taget. FN:s arbetslivsorganisation ILO har insett detta. ILO stipulerar att en arbetare aldrig får ses som en vara.

Det borde vara en självklar inställning till allt arbete. Arbetare får aldrig ses som en vara. Vi är människor. Vi har alla ett egenvärde som människor. Ska vi sälja vårt arbete ska vi göra det med förutsättningen att vi alla ska må bra. Självklara ingredienser som inflytande och vidareutbildning måste därför finnas med även vid digitaliseringen av arbetet för att vi ska kunna skapa ett hållbart arbetsliv fram till pension.

Visst kan det goda arbetet komma i konflikt med kortsiktiga vinstintressen i det enskilda företaget. Som enskilda individer skapar vi dock samhället tillsammans och måste prioritera de långsiktiga vinsterna för både anställda och företag före kortsiktiga vinster för ett enskilt företag.

Det program för det goda arbetet som LO-kongressen i helgen förhoppningsvis beslutar om måste därför ha fokus på att driva förändringen i samarbete med parterna för en långsiktig vinst för alla. För visst finns vinsten där, om vi kan utveckla ett arbetsliv som alla trivs med och som vi alla har inflytande över.

LO-KONGRESSEN 2016 – LÄS OCKSÅ

Därför tog LO:s guldålder slut

Ledare: LO måste lyfta det goda arbetet

Analys: 2017 blir ett ödesår för LO

Krönika: Fin vår för kongressnördar

Samordningsministern: Jämlikt samhälle utvecklas bättre”

LO-basen vill se ökad jämlikhet

Få kolla på kongressen

Hur ska inflytandet fördelas?

LO-basen vill se ökad jämlikhet

Fastighets och Seko kan gå samman

Debatt: Bort med allmän visstid ur las

De föreslås till ny LO-ledning

”Apor kan få bättre resultat”

Heta byggnadsdebatter om LO:s kongressrapport

Tio motioner på LO:s kongress

Två glas vin för medlemmarnas pengar

Het debatt om högre löneökningar väntas

Kommunalare bör ta vid efter Baudin i LO-toppen

LO:s framtid ska utredas

Målarna vill förlänga preskriptionstid

Krav på ännu en kvinna i LO:s topp