Preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott där någon skadas fysiskt bör förlängas till fem år. LO-ledningen ställer sig bakom det kravet från Målareförbundet.

I många LO-förbund riskerar medlemmar att drabbas av kroppskada. Det påtalar Målareförbundet i en motion till LO-kongressen. Men, förklarar man, ansvariga ställs ofta inte till svars.

En orsak är att Arbetsmiljöverkets utredningar ofta tar lång tid. För att fler ansvariga ska kunna åtalas föreslår Målareförbundet att dagens preskriptionstid förlängs från två till fem år.

LO-ledningen föreslår kongressen att man ska ställa sig bakom det kravet. Man håller med om att preskriptionstiderna är ”alldeles för snäva”. ”Styrelsen anser att det inte är acceptabelt att allvarliga arbetsplatsolyckor inte hinner utredas inom preskriptionstiden gått ut”, skriver man i motionssvaret.

LÄS OCKSÅ

LO:s framtid ska utredas