Fler än 300 motioner ska LO ta ställning till under årets kongress. Flitigaste motionsskrivare är Handels, följt av IF Metall. Högst upp på dagordningen står full sysselsättning och jämlikhet. 

Skärmavbild 2016-06-16 kl. 08.31.49

Under LO-kongressen ska rapporten Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner avhandlas. Rapporten tar bland annat upp åtgärder för schystare villkor på arbetsmarknaden, ökad jämställdhet, stärkt offentlig välfärd och satsningar på infrastruktur. Det är också inom dessa områden som hundratals motioner ska debatteras.

Under punkten full sysselsättning anser LO-styrelsen att det det krävs ökade möjligheter för staten att låna pengar till satsningar inom infrastruktur. Det betyder också att det i samband med detta kanske finns alternativ till överskottsmålet: 1 procent av BNP över en konjunkturcykel.

Flera motioner rör avdragsrätt för fackavgift och skattereduktion på a-kasseavgift. Styrelsen vill att kongressen bifaller de motioner som verkar för att regering och riksdag förbättrar arbetslöshetsförsäkringen, till exempel gällande ersättningsnivån och taket i antalet dagar.

Vad gäller vård och omsorg har det skrivits en rad motioner om att tandvård ska likställas med övrig sjukvård och att LO bland annat bör verka för att grundläggande tandvård ska omfattas av högkostnadsskyddet.

Schysta villkor, tryggare anställningsformer och kvalitetssäkrad företagshälsovård ska också upp på dagordningen, liksom att LO bör verka för att både den övre och undre åldersgränsen för avtalspension tas bort.

Sammanfattat önskar förbundsmotionerna ökad facklig-politisk samverkan och att detta prioriteras under kommande kongressperiod. Styrelsen anser att kongressen ska ge tummen upp för att öka trycket på Socialdemokraterna. Samtidigt anser styrelsen att LO bör ta fram ett handlingsprogram för att stoppa Sverigedemokraternas framfart inom arbetarleden.

Siffror på kongressen

• 400 kongressombud medverkar. 100 av dem är representantskapsledamöter.

• 5 ordförande väljs på kongressen. De turas sedan om att leda förhandlingarna.

• 46 år är snittåldern bland ombuden. Det äldsta ombudet är 64, det yngsta 22.

• 1,5 miljoner medlemmar i 14 medlemsförbund representeras av ombuden.

• 80 utländska gäster besöker kongressen. Från Grönland i norr till Zimbabwe i söder.

3 minuter. Tiden för varje talare, utom för föredragande, är begränsad till tre minuter.

• 24 underlagsrapporter ligger till grund för kongressrapporten Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner.

13.00. Beslut sammanställs i ett beslutsprotokoll. Anmärkningar eller ifrågasättande av beslut kan göras skriftligen till kongressekreterarna före klockan 13.00 för föregående dags beslut.

193 – 207. 193 kvinnor, 207 män – så är könsfördelningen bland ombuden.

• 2020 är det dags igen. LO-kongress hålls vart fjärde år.

Klicka på bilden för att se den större.

LO-KONGRESSEN 2016 – LÄS OCKSÅ

Hur ska inflytandet fördelas?

Nytt storfack på gång inom LO?

Debatt: Bort med allmän visstid ur las

De föreslås till ny LO-ledning

”Apor kan få bättre resultat”

Heta byggnadsdebatter om LO:s kongressrapport

Tio motioner på LO:s kongress

Två glas vin för medlemmarnas pengar

Het debatt om högre löneökningar väntas

Kommunalare bör ta vid efter Baudin i LO-toppen

LO:s framtid ska utredas

Målarna vill förlänga preskriptionstid

Krav på ännu en kvinna i LO:s topp