Foto: Yves Logghe/TT

Kunskapen om EU är extremt dålig bland svenskarna. Regeringen föreslår en kompetenssatsning – men det räcker inte menar LO. – Vi behöver politiska stiftelser med fokus på EU-frågor, säger Johan Danielsson, handläggare på LO:s internationella enhet.

Vilka är EU:s två lagstiftande institutioner? Om du inte kan svara på frågan är du inte ensam. Två tredjedelar av landets universitetslärare kan det inte.

Liksom över 60 procent av studenterna på masternivå i statsvetenskap, enligt stickprovsundersökningar som gjorts på uppdrag av Kulturdepartementet.

Svaren ingår i utredningen ”EU på hemmaplan” som förslår att det krävs åtgärder för att höja kunskapen, öka delaktigheten samt förbättra informationstillgången i EU-relaterade frågor.

– Det är oroväckande vad utredningen kommit fram till. Det krävs betydligt mer vidareutbildning bland tjänstemän, journalister och lärare. Om färre än 50 procent kan svara på en ja eller nej fråga behövs det betydligt mer djupgående studier kring detta. Resultatet skulle kunna bli bättre om man lät apor välja, säger Johan Danielsson på LO:s internationella enhet.

Frågan han syftar på är om Europaparlamentet kan avsätta kommissionen med ett misstroendevotum. Endast 43 procent svarade rätt. Kulturdepartementets utredning har kommit fram till att det behövs kompetenssatsningar för lärare och skolledare liksom särskilda EU-beredningsgrupper för sakfrågor. Dessutom vill regeringen skapa en EU-portal på den egna hemsidan.

Men det räcker inte, menar LO:s styrelse, som i sitt remissvar till Kulturdepartementet förslår ytterligare åtgärder.

Politiska stiftelser med särskilt ansvar att ge alla medborgare möjlighet att delta i den europeiska politiska processen.
Ökade anslag till arbetsmarknadens parter att höja kunskapen om EU bland organisationernas medlemmar.
• Utse två arbetsmarknadsråd, från arbetsmarknadens parter, som arbetar tillsammans med den svenska EU-representationen i Bryssel.

– Vi har varit medlemmar i EU i 20 år och kunskapen blir sämre medan EU blir allt viktigare. Därför är stiftelser nåt vi har fastnat för. Utredningen visar att riksdagens partier inte är mogna uppgiften att sprida information och skapa förståelse för de politiska alternativen, säger Johan Danielsson.

Vid EU-valet 2014 röstade 51 procent av svenskarna. Men valdeltagandet var 25 procent högre bland dem med eftergymnasial utbildning än de med gymnasial utbildning. Skillnaden mellan dessa grupper i riksdagsvalet samma år var 7 procent. LO menar att skillnaderna är direkt skadliga för den svenska demokratin och att alla medborgare måste ges rätt att delta i den europeiska politiska processen.

– Vi har tittat på Tyskland och den modell de har där med politiska stiftelser. I dag saknas politisk debatt kring beslut som tas i EU och som påverkar Sverige. Det är ett hot mot demokratin, konstaterar Johan Danielsson.

30 juni går svarstiden för remissinstanserna ut och under hösten väntas regeringen ta ställning till utredningen.

TESTA! Vad kan du om EU?

1.Vilka är EU:s två lagstiftande institutioner?

2.Kan Europaparlamentet avsätta kommissionen med ett misstroendevotum?

3.Vilka är de ”fyra friheterna” i EU-sammanhang?

Kolla om du hade rätt genom att klicka här!

LO-KONGRESSEN 2016 – LÄS OCKSÅ

Heta byggnadsdebatter om LO:s kongressrapport

Tio motioner på LO:s kongress

Två glas vin för medlemmarnas pengar

De sitter säkert i LO:s ledning

Irene Wennemo hett namn för LO:s ledning

Het debatt om högre löneökningar väntas

Kommunalare bör ta vid efter Baudin i LO-toppen

LO:s framtid ska utredas

Målarna vill förlänga preskriptionstid

Krav på ännu en kvinna i LO:s topp