1.Europaparlamentet och Europeiska unionens råd, även kallat Ministerrådet.

2.Ja. För det krävs att två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar för att avsätta kommissionen. Hittills har det inte skett.

3.Fri rörlighet för varor, fri rörlighet för tjänster, fri rörlighet för kapital, fri rörlighet för personer.

Läs frågorna igen här!