Karl-Petter Thorwaldsson och Torbjörn Johansson. Foto: Maja Suslin/TT

Efter viss turbulens sitter Karl-Petter Thorwaldsson och Torbjörn Johansson säkra på sina platser i LO-ledningen. Tobias Baudin ersätts troligen av Kommunals Amelie Andersson. Det erfar Arbetet. 

I början av april enades ledningen för LO och ledningen för Svenskt Näringsliv om en rekommendation för den fortsatta avtalsrörelsen. Det var Peter Jeppsson och Torbjörn Johansson som diskuterade fram överenskommelsen. I den hänvisade man till industrins avtal som gav lönelyft på 2,2 procent och Handels avtal som gav ett krontalspåslag på 590 kronor per månad. De två centralorganisationerna kom alltså överens om ett dubbelt märke.

Båda organisationerna fick mycket hård intern kritik. Svenskt Näringsliv publicerade dagen efter en förklarande text på sin hemsida som gick ut på att märket egentligen är 2,2 procent. LO:s ledning fick hård kritik av IF Metall för att det fanns med ett krontalsmärke på 590 kronor som märke förutom procentpåslaget på 2,2 procent.

LO:s högsta ledning består idag av fyra personer. En stol är ledig när Tobias Baudin försvinner. Den fjärde och enda kvinnan i LO-toppen är förbundets andre vice ordförande Ingela Edlund.

Amelie Andersson är i dag ombudsman på Kommunals förbundskontor och nominerades i början av april till LO:s ledning av Kommunal. Vid samma tillfälle ställde sig Kommunal även bakom Karl-Petter Thorwaldsson och Torbjörn Johansson. Även Tobias Baudin fick Kommunals stöd, men det är inte längre aktuellt eftersom han lämnar LO-ledningen för att bli Kommunals ordförande.

I diskussionerna om LO:s nya ledning nämns, som Arbetet skrivit tidigare, bland annat Elisabeth Brandt Ygeman, som idag är Handels andre vice ordförande.

LO-KONGRESSEN 2016 – LÄS OCKSÅ

Irene Wennemo hett namn för LO:s ledning

Het debatt om högre löneökningar väntas

Kommunalare bör ta vid efter Baudin i LO-toppen

LO:s framtid ska utredas

Målarna vill förlänga preskriptionstid

Krav på ännu en kvinna i LO:s topp

Bakgrund

Så här lyder den kontroversiella delen av uppgörelsen mellan LO och Svenskt Näringsliv från den 4 april:

”Mot bakgrund av ovanstående och med anledning av att det nu träffats kollektivavtal mellan arbetsgivarförbunden och facken inom industrin och handeln för tiden 1 april 2016 – 31 mars 2017, rekommenderar nu Svenskt Näringsliv och LO gemensamt de parter på arbetsmarknaden som har kvar att träffa sina avtal att, liksom tidigare år när den formella fackliga samordningen funnits på plats, betrakta de träffade avtalen som normerande, och en kostnadsnorm att följa vid tecknandet av sina avtal. Svenskt Näringsliv och LO rekommenderar gemensamt de efterföljande parterna på arbetsgivar- och arbetstagarsidan att betrakta dessa avtal som norm vad gäller löneökningar i såväl procent som kronor. Avtalen skall respekteras i sedvanliga förhandlingar om ingångslöner, utgående löner och allmänna anställningsvillkor i de kommande överenskommelserna för perioden.”

Uppgörelsen är undertecknad av Carola Lemne och Peter Jeppson  från Svenskt Näringsliv samt av Karl-Petter Thorwaldsson och Torbjörn Johansson från LO.