Ibrahim Baylan växte upp i Norsborg, en av Stockholmsområdets mest segregerade förorter. Utvecklingen hade kunnat bli en helt annan för honom, konstaterar den nye samordningsministern. Foto: Erik Nylander/TT

– För en S-regering är de ökade klyftorna ett rött skynke, säger den nye samordningsministern Ibrahim Baylan och ger LO:s planer på en stor jämlikhetsutredning tummen upp.

Bläcket på energiuppgörelsen har knappt torkat innan samordnings- och energiministern måste kasta sig över nästa gigantiska uppdrag. När den laddade frågan om kärnkraftens framtid är överstökat står han inför en ännu större fråga: de växande klyftorna i landet. Baylan slår fast att problemet är komplext.

– Det är ingen enkel ekvation att behärska alla de parametrar som är pådrivande när livsvillkoren skiljer sig allt mer mellan dem med minst resurser och dem med mest.

Nu ska Ibrahim Baylan samordna kampen mot klyftorna och inrikta sig på de frågor som skär på tvärs över departementen.

– Vi kan inte lösa klyftorna i samhället på ett år. Ska vi få en långsiktig vändning måste vi sätta in en hel del insatser som är av typen traditionell reformpolitik.

På LO:s kongress blir ett huvudnummer att under de kommande åren genomföra en omfattande jämlikhetsutredning. Ibrahim Baylan välkomnar initiativet.

– Vi har samma värderingar, nämligen att ett jämlikt och jämställt samhälle utvecklas bättre.

Samordningsministern utgår ifrån sin egen bakgrund när han uttalar sig. Som tioåring kom han till Sverige efter statskuppen i Turkiet 1980. Han är uppvuxen i Norsborg, som är en av de mest segregerade förorterna i Stockholmsområdet.

– Om mina föräldrar inte så raskt hade fått möjlighet till försörjning så hade utvecklingen kanske vart helt annan för oss.

Samordningsministern vill rikta fokus på både gamla bruksorter som drabbats när jobben flyttar och de eftersatta och segregerade förorterna i många städer.

– Framförallt är det pojkar som inte klarar skolan och hamnar utanför. Det får stora konsekvenser för både dem och samhället.

Liksom LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson lyfter han fram en bättre skola som en nyckelfunktion mot minskade klyftor.

LO-KONGRESSEN 2016 – LÄS OCKSÅ

LO-basen vill se ökad jämlikhet

Få kolla på kongressen

Hur ska inflytandet fördelas?

Nytt storfack på gång inom LO?

Debatt: Bort med allmän visstid ur las

De föreslås till ny LO-ledning

”Apor kan få bättre resultat”

Heta byggnadsdebatter om LO:s kongressrapport

Tio motioner på LO:s kongress

Två glas vin för medlemmarnas pengar

Het debatt om högre löneökningar väntas

Kommunalare bör ta vid efter Baudin i LO-toppen

LO:s framtid ska utredas

Målarna vill förlänga preskriptionstid

Krav på ännu en kvinna i LO:s topp