Till det yttre är dessa organisationshappenings sig lika: De rejäla hallarna.

Montrarna med karameller, frukt och försäkringsbolag. Kaffetunnorna och kakorna, teveskärmarna med återutsändning av inlägg och omröstningar.

Gästernas tal – som ibland, helt eller delvis, återanvänds från det ena stället till det andra, rentav från den ena talaren till den andra.

Mörkret på läktaren och allt ljus på presidiet där nere; kongressordföranden som behöver vara fena på motionslogistik, ombuden, som harklar sig och med lite skak i rösten för första gången står inför flera hundra kamrater.

Och som får stöttande och varma applåder, oavsett åsiktsskiljaktigheter. Omvalen, diskussionerna, konstellationerna. ”Formatet” kongress har förstås ny teknik, men sättet att bestämma på står sig genom decennierna.

Engagerade diskussioner på Byggnads studiecirkel i Haninge.  Foto: Marcus Ericsson/TT

Ja, jag gillar kongresser, som fenomen och beslutsarena. Vi har alla våra särintressen. Hela LO klassades för övrigt som ett sådant av dåvarande statsminister Göran Persson (S) – som även var en mycket skicklig kongresstalare på sin tid. Läs om den 118 åriga Landsorganisationen, LO, I medvind och motgång här.

Och från den 17 juni, är det dags igen: På LO:s 26:e kongress ska 400 ombud under fyra dagar dra upp riktlinjerna för de närmaste fyra åren, med hjälp av ett antal rapporter och mer än 300 motioner om såväl samhällets som LO:s egen styrning.

Hela våren har ett gäng byggnadsarbetare haft studiecirkel om LO:s kongressrapport Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner.

De 427 sidorna väcker starka känslor på den tionde cirkelträffen i en varm lokal ovanför Vegabaren i Haninge, läs om diskussionerna här.

Arbetet bevakar kongressen, liverapporterar och uppdaterar på arbetet.se. (LO Mediehus fem tidningar finns för övrigt med en egen monter bland utställarna i år.)

En av de viktiga frågorna för LO:s framtid är hur federationen ska styras: Ett förbund en röst, eller utifrån storlek och medlemsavgifter? Motion 13:3 flaggar för debatt och maktkamp mellan mindre och större medlemsförbund, läs mer om det här.

Fotnot 1: Landsorganisationen bildades den 7 augusti 1898. Till ordförande utsågs Fredrik Sterky.

Fotnot 2: I nummer 20 av Arbetet missade vi att berätta att nummer 21, det vill säga den tidning som ges ut den 17 juni, skulle utkomma en vecka senare än vanligt. Vi beklagar detta. Det sista numret före sommaren nummer 22-23 skjuts därmed också framåt och kommer ut torsdag den 23 juni, dagen före midsommarafton. Första Arbetet efter sommaren kommer fredag 19 augusti.

LO-KONGRESSEN 2016 – LÄS OCKSÅ

Så många beslut från förra LO-kongressen har genomförts

Därför tog LO:s guldålder slut

Ledare: LO måste lyfta det goda arbetet

Analys: 2017 blir ett ödes år för LO

Samordningsministern: Jämlikt samhälle utvecklas bättre”

LO-basen vill se ökad jämlikhet

Få kolla på kongressen

Hur ska inflytandet fördelas?

LO-basen vill se ökad jämlikhet

Fastighets och Seko kan gå samman

Debatt: Bort med allmän visstid ur las

De föreslås till ny LO-ledning

”Apor kan få bättre resultat”

Heta byggnadsdebatter om LO:s kongressrapport

Tio motioner på LO:s kongress

Två glas vin för medlemmarnas pengar

Het debatt om högre löneökningar väntas

Kommunalare bör ta vid efter Baudin i LO-toppen

LO:s framtid ska utredas

Målarna vill förlänga preskriptionstid

Krav på ännu en kvinna i LO:s topp