Kungahuset finns kvar, LO:s kongressbeslut till trots. Foto: Maja Suslin/TT

Monarkin består förvisso, men a-kassan har i alla fall blivit bättre. Fyra år har gått sedan sist och Arbetet följer upp några av besluten som klubbades igenom på LO:s förra kongress.

Grönt, gult eller rött. När förra LO-kongressen avslutades i slutet av maj 2012 hade ombuden beslutat att bifalla 371 att-satser. Besluten har LO samlat i en lista där de fått olika färgmarkeringarna som visar hur väl de genomförts. När årets kongress inleds har 126 av besluten från 2012 genomförts helt och blivit gröna på listan. 243 är påbörjade men inte genomförda och har därför fått gul markering.

– Det är klart att man kan tycka att alla bifallna att-satser bör vara gröna nu, men det är inte ens möjligt. En stor del av besluten handlar om att LO ska verka för olika saker så som höjd a-kassa och vi kan verka för något hur mycket som helst utan att få gehör, säger Monica Sparrman, chef för LO:s personal och serviceenhet.

Skärmavbild 2016-06-16 kl. 08.16.04Två beslut på listan är röda. Det ena handlar om att införa en sysselsättningsmarginal i finansbudgeten. Det är en fråga som diskuterats i LO:s kongressrapport om full sysselsättning och en solidarisk lönepolitik, men där LO-styrelsen valt att inte gått vidare.

– Vi har valt att ta ett helhetsgrepp på finanspolitiken i en hel rapport i stället för att plocka ut sysselsättningsmarginalen, säger Monica Sparrman.

Det andra röda beslutet gäller ett beslut som tagits på många LO-kongresser utan att genomföras och som kan tas i år igen.

– Det handlar om avskaffandet av monarkin. Det har vi ju inte uppnått och inte heller jobbat särdeles hårt för. Det är en motion som kommer varje kongress och närmast är att se som en kuriosagrej.

Monica Sparrman säger att LO-styrelsen jobbat för alla övriga beslut som kongressen tog, men om det verkligen är så är svårt att säga. Listan med kongressbesluten och deras status är inget LO lämnar ut. Den som vill veta hur det gått får förlita sig på den korta redogörelsen som LO:s ordförande lämnar på kongressen. Alternativet är att läsa 626 sidor kongressprotokoll och sedan stämma av besluten mot LO:s verksamhetsberättelser för varje år under kongressperioden.

– Det är styrelsens ansvar att följa upp kongressbesluten och den här listan har varit uppe flera gånger för avstämning. Våra revisorer har ju också granskat vår verksamhet så att vi gör det vi ska, säger Monica Sparrman.

Men om ett kongressombud vill veta vad som hänt med besluten då?
– Vi redovisar allt vi gör i våra verksamhetsberättelser. Det här är en arbetshandling och inget vi publicerar.

Fyra beslut från förra kongressen

LO ska verka för en non-profitprincip inom vård, skola och omsorg.

Så gick det: Inga ändringar i regelverken än, men opinionen mot vinster i välfärden har stärkts. Regeringen har tillsatt en välfärdsutredning som lägger fram förslag i höst.

Kommentar: ”Vi gjorde vår stora välfärdsutredning och la fram ett åtgärdsprogram med en rad konkreta förslag. Vi har också drivit ett aktivt opinionsarbete och det har fått effekt. Bland annat kan vi se att våra förslag påverkat direktiven till regeringens välfärdsutredning.” Kjell Rautio, utredare på arbetslivsenheten.

LO ska verka för att A-kasse-ersättningen långsiktigt ska vara 90 procent av lönen. 

Så gick det: Nivån är kvar på som högst 80 procent, men taket höjdes i höstas till 25 500 kronor.

Kommentar: ”90 procent är det långsiktiga målet så det har vi inte jobbat med alls under kongressperioden. Vi har fokuserat på de kortsiktiga målen att förbättra försäkringsvillkoren, höja taket och få bort nedtrappningen av nivån. Även om taket nu höjts är det långt ifrån tillräckligt.” Ulrika Vedin, utredare på enheten för ekonomisk politik och arbetsmarknad.

LO ska jobba för att det öppnas fler fackliga center för papperslösa. 

Så gick det: Finns ännu bara i Stockholm. Diskussioner pågår om center i Malmö och Göteborg.

Kommentar: ”Vi tog initiativ till kontakter med LO-distrikten i Västsverige och Skåne direkt efter kongressen och det har också varit träffar på temat. Vi kan initiera, men det är sedan LO-distrikten som tillsammans med förbundsavdelningarna måste agera.” Patrick Roselin, ombudsman på LO som ansvarade för frågan under och strax efter förra kongressen.

LO ska verka för att det blir fyra öronmärkta månader för vardera förälder i föräldraförsäkringen senast år 2013. 

Så gick det: Från och med årsskiftet ökade de öronmärkta månaderna från två till tre.

Kommentar: ”Vi har drivit på och ser det som en framgång att det nu knyts en tredje månad till vardera föräldern. Det är sämre än vad kongressen önskade, men vi är väl medvetna om att det här är en trög process. Arbetet fortsätter.” Ulrika Vedin, utredare på enheten för ekonomisk politik och arbetsmarknad.

LO-KONGRESSEN 2016 – LÄS OCKSÅ

Därför tog LO:s guldålder slut

Ledare: LO måste lyfta det goda arbetet

Analys: 2017 blir ett ödesår för LO

Krönika: Fin vår för kongressnördar

Samordningsministern: Jämlikt samhälle utvecklas bättre”

LO-basen vill se ökad jämlikhet

Få kolla på kongressen

Hur ska inflytandet fördelas?

LO-basen vill se ökad jämlikhet

Fastighets och Seko kan gå samman

Debatt: Bort med allmän visstid ur las

De föreslås till ny LO-ledning

”Apor kan få bättre resultat”

Heta byggnadsdebatter om LO:s kongressrapport

Tio motioner på LO:s kongress

Två glas vin för medlemmarnas pengar

Het debatt om högre löneökningar väntas

Kommunalare bör ta vid efter Baudin i LO-toppen

LO:s framtid ska utredas

Målarna vill förlänga preskriptionstid

Krav på ännu en kvinna i LO:s topp