– Det som drabbar LO-medlemmarna i dag drabbar ofta TCO:s och Sacos medlemmar i morgon, sa LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson när han gav ordet till TCO:s ordförande Eva Nordmark och Saco:s ordförande Göran Arrius på LO-kongressen under fredagseftermiddagen.

Och Eva Nordmark och Göran Arrius, som talade växelvis i samma mikrofon, bekräftade den bilden.

– Pressen, kraven och förväntningarna stiger på arbetsplatserna, sa Göran Arrius. Undersköterskan och ingenjören, elektrikern och läkaren är lika i det avseendet.

– Den psykiska ohälsan står nu för över hälften av sjukfrånvaron. Det lägger ett stort ansvar på arbetsgivarna. Fackets uppgift är att vara en blåslampa på arbetsgivarna – för stressen tar knäcken på allt fler, och det får inte fortgå.

– Förr var det särskilt LO-medlemmarnas jobb som försvann i strukturomvandlingen, sa Eva Nordmark. Nu känner tjänstemännen ofta av den på samma sätt. Särskilt bland TCO:s kvinnliga medlemmar har visstidsanställningarna brett ut sig.

Gemensamma frågor för LO, TCO och Saco är bland annat bättre möjligheter till omställning, sa TCO-ordföranden. TCO kräver att universitet och högskolor anpassas så att också den som arbetar får möjlighet att studera. Göran Arrius kompletterade med hoten mot den personliga integriteten i arbetslivet (en fråga som flera LO-förbund drivit hårt i årets avtalsrörelse).

– Möjligheterna till övervakning har aldrig varit större, sa Göran Arrius. GPS, datorprogram för övervakning, drogtester och psykologiska tester används allt mer.

– Saco kräver att integritetsskyddet skärps. Det kravet driver vi gärna tillsammans med er andra i den fackliga sfären.

Sedan 1990-talet har inkomstklyftorna i Sverige ökat snabbt – snabbare än i andra länder, enligt en rapport från OECD 2014. Mot den bakgrunden väntas LO-kongressen besluta om en grundlig utredning av ojämlikhetens orsaker. I sitt gemensamma tal tycktes TCO:s och Saco:s respektive ordförande lika bekymrade över utvecklingen.

– Jag är orolig för den ökade polariseringen i samhället, sa Eva Nordmark. I en enkät bland TCO-förbundens medlemmar svarade sju av tio att klyftorna i Sverige har ökat – och att de känner oro för det.

– TCO vill ha ett samhälle och ett arbetsliv som håller ihop. Det ställer krav på de fackliga organisationerna att hålla uppe organisationsgraden och formulera lösningar som ökar sammanhållningen, fortsätter Eva Nordmark, som i en debattartikel i Svenska Dagbladet i dag lägger fram förslag om hur fler arbetslösa ska får rätt till ersättning från a-kassan. I dag har varannan arbetslös inte rätt till ersättning – ett lika stort problem oavsett de arbetslösas utbildningsnivå.

Som ordförande för Saco såg Göran Arrius det som naturligt att lyfta fram skolans problem.

– Alla ungdomar måste ha samma möjlighet till god utbildning. Vi vet att det inte är så. De skolor som har flest elever med stort behov av stöd har färre behöriga lärare. Den likvärdiga skolan är en chimär.

Till årets LO-kongress finns motioner från bland andra Byggnads om gränsdragningsproblem mellan LO-förbund och förbund inom TCO. Unionen beskylls för att värva VVS-montörer, elektriker, hotellpersonal och andra grupper som normalt tillhör LO-förbund.

LO-styrelsen anser i sitt svar på motionerna att de gränsdragningsavtal som finns i stort sett fungerar väl, men anser att LO bör inleda samtal med TCO och Saco för att underlätta för förbunden att underlätta för förbunden att hålla gränserna tydliga.

– Jag har inte läst motionerna, men jag ser inga stora gränsdragningsproblem i Sverige, säger Eva Nordmark när Arbetet får en pratstund med henne innan hon ska gå upp i talarstolen.

– Jämfört med andra länder har vi ett gott samarbete. Men det finns förstås områden där vi organiserar ganska likartade yrken, och yrkena är i förändring. Det ställer krav på förbunden att gå i takt med utvecklingen.

LÄS OCKSÅ

”Den globala modellen har gått sönder”

Ekonomiskt stöd till S – ickefråga för LO:s styrelse

SSU vill skrota allmän visstid

LO-basen: Vi måste kämpa mot politiskt våld

Demonstrationer mot TTIP utanför LO-kongressen

”Hedersuppdrag att vara här”

Viktigaste kongressfrågan enligt ombuden

Så många beslut från förra kongressen har blivit verklighet

Därför tog LO:s guldålder slut

Ledare: LO måste lyfta det goda arbetet

Analys: 2017 blir ett ödesår för LO

Krönika: Fin vår för kongressnördar

Samordningsministern: Jämlikt samhälle utvecklas bättre”

LO-basen vill se ökad jämlikhet

Få kolla på kongressen

Hur ska inflytandet fördelas?

LO-basen vill se ökad jämlikhet

Fastighets och Seko kan gå samman

Debatt: Bort med allmän visstid ur las

De föreslås till ny LO-ledning

”Apor kan få bättre resultat”

Heta byggnadsdebatter om LO:s kongressrapport

Tio motioner på LO:s kongress

Två glas vin för medlemmarnas pengar

Het debatt om högre löneökningar väntas

Kommunalare bör ta vid efter Baudin i LO-toppen

LO:s framtid ska utredas

Målarna vill förlänga preskriptionstid

Krav på ännu en kvinna i LO:s topp