I flera avtalsrörelser har LO-förbunden förgäves krävt förbättringar i försäkringen vid arbetsskada. Men trots motgångarna har LO-kongressen nu förlängt fackets kravlista ytterligare.

Avtalsförsäkringar hör till de vardagsnära, ganska oglamorösa frågor som brukar hamna i skymundan i avtalsrörelserna.
När LO-kongressen fortsatte på lördagskvällen fick de fackliga försäkringsnördarna lufta sin frustration över bristerna i TFA, den kollektivavtalade försäkringen vid arbetsskada som kompletterar den allmänna arbetsskadeförsäkringen.

TFA kan bland annat ge ersättning för inkomstförlusten om man råkar ut för en olycka i jobbet och blir sjukskriven en kortare tid (den skadade slipper alltså karensdagen i sjukförsäkringen), men det här gäller inte om man skadar sig på väg till jobbet – en uppenbar svaghet i försäkringen.

En annan brist i försäkringsskyddet gäller dem som råkar ut för ett så kallat färdolycksfall. Den som kör en bil eller motorcykel kan här få ersättning från trafikförsäkringen, men det kan inte den som cyklar till jobbet.

Gunilla Nordberg, kongressombud från IF Metall, beskrev målande hur en arbetskamrat cyklade på en grävling och skadade sig allvarligt, men missade den ersättning han kunde ha fått om han i stället hade kört ett motorfordon.

LO-styrelsen håller med om att de här luckorna i försäkringsskyddet borde täppas till, men anser att andra, sedan tidigare prioriterade krav på avtalsförsäkringarna måste ha företräde.

Det höll LO-kongressen inte med om. I stället bifölls ett antal motioner med krav på att färdolycksfall jämställs med andra olycksfall i arbetet, och cykelolyckor med bilolyckor.

LÄS OCKSÅ

6-timmarsdag tände få

”Skippandet av allmän visstid har högsta prioritet nu”

Guovelin och Müllerström tar plats i LO-ledningen

LO ska föra kampanj för kollektivavtal och den svenska modellen

LO ska verka för att allmän visstid ska lagstiftas ut ur las

LO ska verka för avveckling av ”hyvling”

Här väljs LO:s nya ledning

Thorwaldsson omvald till LO:s ordförande

Stöd för korttidsstudier återinförs

Thorwaldsson omvald till LO:s ordförande

Klart för stor utredning av LO:s framtid

Så tycker ombuden att LO ska stödja S ekonomiskt

Arbetets direktrapportering från debatten om LO:s framtid

TCO och Saco: Ska kämpa med LO mot arbetsmiljöproblem

”Den globala modellen har gått sönder”

Ekonomiskt stöd till S – ickefråga för LO:s styrelse

SSU vill skrota allmän visstid

LO-basen: Vi måste kämpa mot politiskt våld

Demonstrationer mot TTIP utanför LO-kongressen

”Hedersuppdrag att vara här”

Viktigaste kongressfrågan enligt ombuden

Så många beslut från förra kongressen har blivit verklighet

Därför tog LO:s guldålder slut

Ledare: LO måste lyfta det goda arbetet

Analys: 2017 blir ett ödesår för LO

Krönika: Fin vår för kongressnördar

Samordningsministern: Jämlikt samhälle utvecklas bättre”

LO-basen vill se ökad jämlikhet

Få kolla på kongressen

Hur ska inflytandet fördelas?

LO-basen vill se ökad jämlikhet

Fastighets och Seko kan gå samman

Debatt: Bort med allmän visstid ur las

De föreslås till ny LO-ledning

”Apor kan få bättre resultat”

Heta byggnadsdebatter om LO:s kongressrapport

Tio motioner på LO:s kongress

Två glas vin för medlemmarnas pengar

Het debatt om högre löneökningar väntas

Kommunalare bör ta vid efter Baudin i LO-toppen

LO:s framtid ska utredas

Målarna vill förlänga preskriptionstid

Krav på ännu en kvinna i LO:s topp