Martin-K-webbledartopp

Det största misslyckandet i behandlingen av allmän visstid var att motsättningarna mellan LO-förbunden blev så starka, skriver Arbetets Martin Klepke.

Kongressens beslut igår om att LO ska försöka få bort allmän visstid genom lagändring i stället för genom avtal är på ett sätt naturligtvis ett misslyckande.
Alla med ett fackligt engagemang är medvetna om nyttan av att hålla politikerna så långt ifrån avtalsfrågor som möjligt. En bärande del av den svenska modellen är att arbetsmarknadens parter sluter avtal i suveränitet, utan politisk inblandning.

Men allmän visstid är en speciell lag. Och arbetsgivarens ointresse av att försvara den svenska modellen mot politisk inblandning har här varit alltför tydlig. Olikheterna i hur allmän visstid utnyttjas på olika delar av arbetsmarknaden har också varit mycket stora. I vissa yrkesgrupper är allmän visstid mindre märkbart medan anställningsformen i andra yrkesgrupper slagit undan grunden för ett vettigt partssamtal.

Det största misslyckandet igår var därför inte vilket beslut det i slutänden blev efter den långa debatten utan att motsättningarna mellan LO-förbunden blev så starka och uppenbara.

Lagen tillkom genom en grov deformering av den tidigare lagstiftningen, där en reglering av befogade visstidsanställningar vid arbetstoppar byttes mot en ordning där arbetsgivaren ensidigt bestämmer var, när och hur allmän visstid ska tillämpas.

Denna grova förvanskning av en fungerande lag var naturligtvis signerad den borgerliga Alliansregeringen. Och något missnöje med nyordningen har arbetsgivarna knappast visat.

En del hoppades därför redan vid valet 2014 på en snabb återställare från den nytillträdda rödgröna regeringen. Alltså ett politiskt svar på en oönskad politisk inblandning.

Socialdemokraterna visade dock på sin kongress förra året att de hellre låter frågan ligga kvar hos parterna.

Naturligtvis hade det varit att föredra om fack och arbetsgivare redan i ett tidigt skede kunnat enas om långsiktiga spelregler genom avtal. Det skulle säkrat att grundregler för arbetsmarknaden blev mer bestående och inte avhängiga kortsiktiga politiska majoriteter.

Men visstidsanställningarna har förskjutit makten på arbetsmarknaden så mycket till arbetsgivarnas favör att de inte varit intresserade av att stå upp för den svenska modellen. Arbetsgivarens intresse svalnade märkbart i takt med de utökade möjligheterna att omvandla makten över arbetstider till företagsvinster.

Tjänsteföretagarna Almegas propagandadrive för att behålla allmän visstid talar här sitt tydliga språk.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson sa på presskonferensen efter beslutet att situationen nu måste analyseras över sommaren. Därefter ska arbetet med att driva på för en lagändring formas.

Motsättningarna mellan LO-förbunden om vilket vägval som är det bästa är tyvärr ytterst reella. Men enigheten är ändå stor om att allmän visstid måste bort.

LÄS OCKSÅ

Hur har Sverige blivit mer ojämlikt?

Ja till samlag en facklig fråga

Bättre försäkringsskydd krävs

6-timmarsdag tände få

”Skippandet av allmän visstid har högsta prioritet nu”

Guovelin och Müllerström tar plats i LO-ledningen

LO ska föra kampanj för kollektivavtal och den svenska modellen

LO ska verka för att allmän visstid ska lagstiftas ut ur las

LO ska verka för avveckling av ”hyvling”

Här väljs LO:s nya ledning

Thorwaldsson omvald till LO:s ordförande

Stöd för korttidsstudier återinförs

Thorwaldsson omvald till LO:s ordförande

Klart för stor utredning av LO:s framtid

Så tycker ombuden att LO ska stödja S ekonomiskt

Arbetets direktrapportering från debatten om LO:s framtid

TCO och Saco: Ska kämpa med LO mot arbetsmiljöproblem

”Den globala modellen har gått sönder”

Ekonomiskt stöd till S – ickefråga för LO:s styrelse

SSU vill skrota allmän visstid

LO-basen: Vi måste kämpa mot politiskt våld

Demonstrationer mot TTIP utanför LO-kongressen

”Hedersuppdrag att vara här”

Viktigaste kongressfrågan enligt ombuden

Så många beslut från förra kongressen har blivit verklighet

Därför tog LO:s guldålder slut

Ledare: LO måste lyfta det goda arbetet

Analys: 2017 blir ett ödesår för LO

Krönika: Fin vår för kongressnördar

Samordningsministern: Jämlikt samhälle utvecklas bättre”

LO-basen vill se ökad jämlikhet

Få kolla på kongressen

Hur ska inflytandet fördelas?

LO-basen vill se ökad jämlikhet

Fastighets och Seko kan gå samman

Debatt: Bort med allmän visstid ur las

De föreslås till ny LO-ledning

”Apor kan få bättre resultat”

Heta byggnadsdebatter om LO:s kongressrapport

Tio motioner på LO:s kongress

Två glas vin för medlemmarnas pengar

Het debatt om högre löneökningar väntas

Kommunalare bör ta vid efter Baudin i LO-toppen

LO:s framtid ska utredas

Målarna vill förlänga preskriptionstid

Krav på ännu en kvinna i LO:s topp