LO kräver en statlig bred översyn om målen för finanspolitiken. Staten ska dock inte göra någon jämlikhetsutredning, för den vill LO sköta själv.

Det behövs en bred översyn av målen för finanspolitiken beslutade LO-kongressen på söndagen.
Dagens överskottsmål för de offentliga finanserna bör inte bara ersättas med det balansmål, som regeringen redan börjat diskutera.

Det krävs till och med ett tillfälligt underskottsmål för att få fart på ekonomin och minska arbetslösheten, enligt LO som nu kräver att regeringen ser över frågan.

Beslutet fattades i dag på LO-kongressen utan debatt efter en motion från Byggnads, Elektrikerna, Målarna och Seko som krävde en expansiv finanspolitik och större investeringar.

Kongressen krävde också en bred översyn av skattesystemet. Målet är en skattereform där de som har stora inkomster, förmögenheter och inkomster av kapital ska bidra mer, och de som tjänar minst mindre, Att pensionärer, sjuka och arbetslösa betalar högre skatt än de som jobbar är fel, enligt kongressen. LO ska verka för att skatteklyftan mellan arbetande och grupperna som har det ekonomiskt sämre tas bort.

De växande klyftorna i samhället debatterade också. En motion från Kommunal krävde att LO skulle verka för att en statlig jämlikhetsutredning tillsätts.
– Regeringen behöver agera nu för att öka jämlikheten. Vi kan inte som styrelsen vill vänta och se, sa Camilla Widman från Seko, som talade för motionen.

Therése Guovelin, som var LO-styrelsens föredragande betonade dock att styrelsen delade tankarna i motionen fullständigt, men att en statlig utredning är fel väg att gå. Kongressen har redan beslutat att kräva en statlig maktutredning och en bred översyn av finanspolitiken, sa hon.
– Jämlikhet är en oerhört viktig fråga. Det är vi i LO som bäst gör den här jämlikhetsutredningen. Vi samverkar och litar i stort på Socialdemokraterna och regeringen, men det är vi som ska göra den här utredningen.

Kongressen beslutade därmed att avslå kravet på en statlig utredning.

LÄS OCKSÅ

LO-styrelsen vann TTIP-omröstningen

Ledare: Klara motsättningar mellan förbund om allmän visstid

Hur har Sverige blivit mer ojämlikt?

Ja till samlag en facklig fråga

Bättre försäkringsskydd krävs

6-timmarsdag tände få

”Skippandet av allmän visstid har högsta prioritet nu”

Guovelin och Müllerström tar plats i LO-ledningen

LO ska föra kampanj för kollektivavtal och den svenska modellen

LO ska verka för att allmän visstid ska lagstiftas ut ur las

LO ska verka för avveckling av ”hyvling”

Här väljs LO:s nya ledning

Thorwaldsson omvald till LO:s ordförande

Stöd för korttidsstudier återinförs

Thorwaldsson omvald till LO:s ordförande

Klart för stor utredning av LO:s framtid

Så tycker ombuden att LO ska stödja S ekonomiskt

Arbetets direktrapportering från debatten om LO:s framtid

TCO och Saco: Ska kämpa med LO mot arbetsmiljöproblem

”Den globala modellen har gått sönder”

Ekonomiskt stöd till S – ickefråga för LO:s styrelse

SSU vill skrota allmän visstid

LO-basen: Vi måste kämpa mot politiskt våld

Demonstrationer mot TTIP utanför LO-kongressen

”Hedersuppdrag att vara här”

Viktigaste kongressfrågan enligt ombuden

Så många beslut från förra kongressen har blivit verklighet

Därför tog LO:s guldålder slut

Ledare: LO måste lyfta det goda arbetet

Analys: 2017 blir ett ödesår för LO

Krönika: Fin vår för kongressnördar

Samordningsministern: Jämlikt samhälle utvecklas bättre”

LO-basen vill se ökad jämlikhet

Få kolla på kongressen

Hur ska inflytandet fördelas?

LO-basen vill se ökad jämlikhet

Fastighets och Seko kan gå samman

Debatt: Bort med allmän visstid ur las

De föreslås till ny LO-ledning

”Apor kan få bättre resultat”

Heta byggnadsdebatter om LO:s kongressrapport

Tio motioner på LO:s kongress

Två glas vin för medlemmarnas pengar

Het debatt om högre löneökningar väntas

Kommunalare bör ta vid efter Baudin i LO-toppen

LO:s framtid ska utredas

Målarna vill förlänga preskriptionstid

Krav på ännu en kvinna i LO:s topp