Nej, det blir ingen utredning om löneledd tillväxt. LO kommer inte heller inleda samtal med fackliga kolleger i Nordeuropa om hur en samsyn i frågan kan skapas. Det kontroversiella förslaget från fem förbund avvisades av kongressen.

LÄS OCKSÅ Het debatt om högre löneökningar väntas

Tanken bakom löneledd tillväxt är att de svenska facken tillsammans med förbund i Europa skulle ta initiativ till högre löneökningar, som i sin tur skulle leda till ökad konsumtion och tillväxt.

Men frågan är kontroversiell. IF Metall har varnat för en sådan strategi och anser att den kan hota svensk lönebildning som de senaste 20 åren lett till 60-procentiga reallöneökningar. De fem förbunden bakom motionen, Transport, Byggnads, Målarna, Elektrikerna och Seko, uttryckte oro för att löneandelen av överskottet i företagen minskat, medan aktieägarna tagit en allt större andel.

I den korta diskussionen om motionen ville LO-styrelsen tona ner kontroversen.

– Det här är en frestande tanke. Jag kan konstatera att det krävs internationella insatser och samordning för att lyckas. Det är något vi vill diskutera och utreda i LO-styrelsen, sa Mikael Johansson, förbundsordförande Målarna och LO-styrelsen föredragande i frågan.

Transports ordförande Lars Lindgren försökte i debatten hitta en kompromiss.

– Jag förstår att det är en känslig fråga, sa han och yrkade bifall till enbart fösta att-satsen i motionen.

I den ville de fem förbunden ha en utredning om hur en lönebildningen i Sverige kan leda till en löneledd tillväxt. Inte heller detta fick gehör av kongressen. LO-styrelsen har nyligen tillsatt en utredning som ska sammanställa den internationella forskningen på området.

Man vet redan att den internationella ekonomin drivs av privat konsumtion (löner) snarare än högre vinster.

Men om en löneledd tillväxt ska genomföras utan att förändra konkurrenskraften länder emellan måste det ske genom en internationell samordning. Det kan vara komplicerat.

– Anledningen till att vi yrkar avslag är att motionen skulle begränsa den utredning som LO-styrelsen nyss tillsatt. Vi får inte begränsa våra egna tankar och vår förmåga, sa Mikael Johanson.

Kongressen röstade med styrelsens förslag. Även i andra frågor som behandlades under punkten lönebildning och lönepolitik blev besluten i enlighet med LO:s traditionella politik.

Löneskillnaderna i samhället måste minska, liksom skillnaderna mellan löner på kvinnodominerande och mansdominerade områden. LO ska inleda samtal med tjänstemännens förbund om hur löneskillnaderna ska minska. Och de tjänstemannafack, främst inom offentlig sektor, som slutit sifferlösa avtal fick kraftig kritik.

Problemet är att tjänstemännen rundar märket med sifferlösa avtal.

– Det är ett oskick och ett fördärv att några vill glida i en gräddfil, sa Torbjörn Johansson, avtalssekreterare i LO.

LÄS OCKSÅ

Lagstiftning om allmän visstid fel väg enligt IF Metall

LO ska driva på för delad föräldraledighet

LO: Se över finanspolitiken

LO-styrelsen vann TTIP-omröstningen

Ledare: Klara motsättningar mellan förbund om allmän visstid

Hur har Sverige blivit mer ojämlikt?

Ja till samlag en facklig fråga

Bättre försäkringsskydd krävs

6-timmarsdag tände få

”Skippandet av allmän visstid har högsta prioritet nu”

Guovelin och Müllerström tar plats i LO-ledningen

LO ska föra kampanj för kollektivavtal och den svenska modellen

LO ska verka för att allmän visstid ska lagstiftas ut ur las

LO ska verka för avveckling av ”hyvling”

Här väljs LO:s nya ledning

Thorwaldsson omvald till LO:s ordförande

Stöd för korttidsstudier återinförs

Thorwaldsson omvald till LO:s ordförande

Klart för stor utredning av LO:s framtid

Så tycker ombuden att LO ska stödja S ekonomiskt

Arbetets direktrapportering från debatten om LO:s framtid

TCO och Saco: Ska kämpa med LO mot arbetsmiljöproblem

”Den globala modellen har gått sönder”

Ekonomiskt stöd till S – ickefråga för LO:s styrelse

SSU vill skrota allmän visstid

LO-basen: Vi måste kämpa mot politiskt våld

Demonstrationer mot TTIP utanför LO-kongressen

”Hedersuppdrag att vara här”

Viktigaste kongressfrågan enligt ombuden

Så många beslut från förra kongressen har blivit verklighet

Därför tog LO:s guldålder slut

Ledare: LO måste lyfta det goda arbetet

Analys: 2017 blir ett ödesår för LO

Krönika: Fin vår för kongressnördar

Samordningsministern: Jämlikt samhälle utvecklas bättre”

LO-basen vill se ökad jämlikhet

Få kolla på kongressen

Hur ska inflytandet fördelas?

LO-basen vill se ökad jämlikhet

Fastighets och Seko kan gå samman

Debatt: Bort med allmän visstid ur las

De föreslås till ny LO-ledning

”Apor kan få bättre resultat”

Heta byggnadsdebatter om LO:s kongressrapport

Tio motioner på LO:s kongress

Två glas vin för medlemmarnas pengar

Het debatt om högre löneökningar väntas

Kommunalare bör ta vid efter Baudin i LO-toppen

LO:s framtid ska utredas

Målarna vill förlänga preskriptionstid

Krav på ännu en kvinna i LO:s topp