Gruppen övriga arbetare, de som varken är lärlingar eller yrkesarbetare, får höjda löner i och med det nya Teknikinstallationsavtalet VVS och kyl. Beroende av erfarenhet får dessa personer vissa andelar av full lön, dessa andelar höjs nu ganska kraftigt.

Detta var ett av Byggnads viktiga krav i avtalsrörelsen. Arbetsgivarna beskrev det däremot, inför förhandlingarna, som ”bekymmersamt” att höja de här lönerna. De menade att företagen då kanske inte får råd att anställa för enklare arbeten.

En fråga som varit ämne för tidigare tvister är vvs- och kylarbetares skyldighet att delta i beredskap, alltså att vara schemalagda för att i vissa perioder kunna rycka ut även nattetid. Förra året slog Arbetsdomstolen fast att arbetsgivarna hade rätt att schemalägga beredskap. Nu förtydligas detta också i avtalet. Om arbetsgivaren inte lyckas täcka behovet av beredskap genom frivilliga överenskommelser med de anställda har hen rätt att upprätta ett schema.

Samtidigt har Byggnads fått igenom skärpta regler för återhämtning i samband med beredskapen.

Villkoren förändras också på flera sätt för dem som är nya eller på väg in i branschen. Tidigare blev man fullbetald efter att ha klarat branschprovet, nu ska den som nyligen klarat provet ha 90 procent av lönen ytterligare en tid om det gäller arbete på ackord. Arbetsgivarna har drivit det kravet med motiveringen att ackordslag, vars lön styrs av prestation, annars kan vara ovilliga att släppa in oerfarna personer. Det införs också en möjlighet att ”i särskilda fall” förlänga lärlingars provanställningar med ytterligare sex månader efter det första halvåret.

Parterna har vidare enats om avtal gällande yrkesintroduktionsanställningar.

Ekonomiskt ger avtalet ett ökat värde på 6,5 procent på tre år, varav 0,9 procent ska gå till pensionsavsättningar.

Det nya Teknikinstallationsavtalet tecknades i fredags. Samma dag skrev Byggnads även avtal med både Plåt- och ventföretagen och Glasbranschföreningen. Dessa avtal ger också påslag på 6,5 procent. I plåt- och ventbranschen avsätts sammanlagt 1,2 av dessa procent till pensioner, medan glasarbetarna avsätter 0,7 procent av löneutrymmet till pension.

Klara avtal 2017

Tågstrejken uteblir – nytt avtal klart för Seko och Almega

Nytt avtal klart mellan Fastighets och Almega

6,5 procent även till bemanningsanställda

Transportavtalet klart

Fastighetsavtal klart – strejken uteblir

Nytt byggavtal klart

Nytt installationsavtal på plats

Industriavtalet klart: 6,5 procent på 3 år

• Avtal klara inom handeln

Kommunal förlänger avtal med SKL

Handels och KFO överens om nytt avtal

Kraftverksavtal undertecknat

Efter strejkhot – HRF har tecknat avtal

Miljö- och renhållningsarbetarnas avtal tecknat

Fastighets överens med Fastigo om nytt avtal