Det var en skräll i förra årets avtalsrörelse att Kommunal och SKL respektive Pacta tecknade ett treårigt avtal med extrasatsningar utöver märket till undersköterskor.

– Nu kan vi fortsätta på samma väg med flera riktade satsningar, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund i ett pressmeddelande efter att avtalet nu förlängts.

Avtalet som gällde till 2019 har, under fredsplikt, omförhandlats så att det nu gäller till 2020. Därmed kommer välfärdssektorn i fas med den övriga arbetsmarknaden där många treåriga avtal tecknas i år.

– Löneökningarna i avtalet ryms inom det märke som satts av industrin. Det sista avtalsåret innehåller en utökad möjlighet att lokalt premiera medarbetare utifrån kompetens, specialistkunskap och bidrag till verksamhetens mål, säger Lena Micko, ordförande för SKL i ett pressmeddelande.

Sedan tidigare innebar avtalet att löneökningarna i år och nästa år ska följa industrins löneökningstakt, men att det därtill kommer extra påslag till undersköterskor. Nu har detta räknats om till kronor. Det genomsnittliga lönepåslaget i år blir då 530 kronor, men för undersköterskor 710. Nästa år blir beloppen 535 respektive 685 (för undersköterskor).

Kommunals ordförande Tobias Baudin säger till Arbetet att man för dessa två år också har breddat satsningen på undersköterskor. Den ska nu omfatta de med undersköterskeutbildning som jobbar inom funktionshinder.

– Det riktar sig mot behandlingsassistenter exempelvis. Så vi breddar gruppen, vilket höjer avtalets värde, säger han.

Det år som man nu lagt till i avtalet, 2019, ska ge ett påslag på 540 kronor plus, enligt Kommunal, en extrasatsning på 0,3 procent. Enligt Kommunals presstjänst är dessa tiondelar resultatet av den LO-samordnade låglönesatsning som innebär krav på extra pengar till potten för alla löner på under 24 000 kronor.

Enligt Tobias Baudin ska de 0,3 procenten lokalt fördelas till grupper med motsvarande yrkesgymnasial kompetens. Satsningen är alltså inte knuten till just undersköterskor 2019, hur pengarna används ska bestämmas lokalt.

– Det kan till exempel vara om skötare inom psykiatrin inte har fått undersköterskesatsningen tidigare. Då kan man lokalt välja att rikta den här satsningen mot skötare, säger Tobias Baudin.

Pacta skriver på sin hemsida att det extra utrymmet på 0,3 procent ska fördelas lokalt ”med syfte att öka lönespridningen”.

Samtidigt höjs alla ersättningar med 6,5 procent på tre år, lägstalönerna höjs varje år och villkoren gällande jour och beredskap förbättras enligt Kommunal.