LÄS OCKSÅ Så kan lönegapet minska

LÄS OCKSÅ ”Bra – men inte tillräckligt”

Medan övriga medlemmar får 520 kronor mer i månaden får undersköterskor med undersköterskeexamen 500 kronor extra första året, totalt alltså en löneökning på 1 020 kronor i månaden. Enligt Kommunal motsvarar det en löneökning med 4,3 procent, och SKL säger inte emot.

De 500 kronorna är faktiskt mer än Kommunal hade krävt: Facket gick ut med kravet 400 kronor mer till undersköterskorna än till alla andra. ”Vi har betalat extra för att få ett långt avtal”, förklarar SKL:s förhandlingsledare Helene Fritzon.

År två och tre fortsätter satsningen på undersköterskorna med 180 respektive 150 kronor utöver ”märket”. Under treårsperioden höjs undersköterskornas löner med totalt 830 kronor mer än märket.

Exakt vilka som får del av satsningen på undersköterskor får klaras ut i lokala förhandlingar.

Teoretiskt skulle en del undersköterskor kunna bli utan extra lönelyft, men avtalssekreteraren Lenita Granlund tonar ner den risken.

– Med det här avtalet bryter vi värdediskrimineringen på svensk arbetsmarknad, säger Lenita Granlund.

– Arbetsgivaren har förstått att bättre löner behövs för att rekrytera till välfärdsyrkena, säger Annelie Nordström. Avtalet är också en milstolpe i arbetet för heltidsjobb.

LÄS OCKSÅ ”Ledare, Kommunals avtal en seger för verkligheten.

Helene Fritzon, SKL:s förhandlingsledare, medger att avtalet det första året är värt 3,0 procent, alltså klart mer än ”märket” på 2,2 procent.

– Våra medlemmar kan betala det här. Ett treårigt avtal ger förutsättningar för långsiktig planering och utveckling av kvaliteten. Det finns stora vinster i det, som gör att vi kan räkna hem avtalets värde i våra budgetar.

– Det är bra att undersköterskor nu kan göra karriär. Det gör det lättare att utveckla kvaliteten och möta de volymförändringar vi står inför i vård och omsorg.

SKL inledde avtalsrörelsen med att kräva ett sifferlöst avtal, och talade sig varma för individuella löner som bestäms lokalt. Men Lenita Granlund ser dagens avtal som ett steg mot mer inflytande för det lokala facket.

– Individuella löner har vi haft sedan 1994. Nu inför vi ett större inflytande för facket, som får lättare att förhandla för medlemmarna på arbetsplatserna. Jag tror att det blir bättre struktur i de lokala löneförhandlingarna framöver.

Heltidsfrågan har Kommunal drivit länge, och ett partsgemensamt arbete för fler heltidstjänster har pågått i ett antal år. För första gången införs nu en tydlig skrivning i avtalet om att heltidsanställningar ska eftersträvas. Den ska kompletteras med stöd från de centrala parterna till de lokala arbetsgivarna och facken. ”Det går inte att komma undan längre”, säger Lenita Grandlund.

Helene Fritzon säger att heltidsjobben verkligen har blivit fler de senaste åren, och att SKL precis som Kommunal ser heltider som nödvändiga för att klara personalförsörjningen framöver.

Lenita Granlund vittnar om ”väldigt konstruktiva förhandlingar ända in i kaklet”.

– Vi har känt stort stöd från både medlemmarna och allmänheten. Det är det stödet som har gjort avtalet möjligt. Vi har gjort ett genombrott mot värdediskrimineringen.

Så här ser avtalet ut.

• Avtalet löper från 1 maj 2016 till 30 april 2019

• Avtalet är värt 2,2 procent under 2016 och ger i snitt 520 kronor till Kommunals yrkesgrupper.

• Avtalet innehåller en särskild undersköterskesatsning. Första året får undersköterskor med examen totalt 1 020 kronor mer i  månaden. Andra året fortsätter undersköterskesatsningen med löneökningar på 180 kronor utöver det märke som då fastställs. Tredje året, alltså 2018, får undersköterskorna märket plus 150 kronor.

• Med den särskilda undersköterskesatsningen inkluderad ger avtalet sammantaget löneökningar på 3 procent 2016. Detta möjliggörs enligt SKL genom vinster för arbetsgivarna kopplat till bland annat längre avtal, lägre uppräkning av lägstlönerna och förenklade turordningsregler.

• Avtalet innehåller flera delar som syftar till ökat heltidsarbete. I avtalets Allmänna bestämmelser slår vi nu fast att tillsvidareanställningar på heltid ska eftersträvas vid nyanställning. Krav ställs också på att arbetsgivaren att ha en plan för hur heltidsarbetet ska öka. De centrala parterna ska arbeta partsgemensamt under fem år för att stötta de lokala parterna.

• De centrala parterna ska i ett femårigt gemensamt projekt arbeta för ökade karriärmöjligheter för undersköterskor.

• Genom förändringar i avtalet om arbetslivsintroduktion möjliggörs nu anställningar även inom barn- och fritidsverksamhet och för personer som är äldre än 25 år.

• Parterna har träffat en överenskommelse om nya turordningsregler.

LÄS OCKSÅ

Ledare: Kommunals avtal en seger för verkligheten.

Ännu inget avtal för Kommunal

Tyst om avtal för Kommunal

Kommunal får stöd för extra löneökningar

Kommunals sikte inställt på 2,2 procent

LO och Svenskt Näringsliv i utspel

”Inte okej att kommunalare blir lönegolv”

Kommunal: Arbetsgivaren håller nere löner för oss

SKL beredda att diskutera lönesatsning på undersköterskor

”Aldrig sett en så aggressiv motpart”

”Kommunals krav är för högt”

Kommunal kräver 3,3 procent totalt