Martin-K-webbledartopp

Kommunals avtal som blev klart under fredagen är en seger för undersköterskorna och lyfter också Kommunals övriga medlemmar. Som Kommunal själva uttrycket det är avtalet också en seger för jämställdheten.

Men kanske främst är avtalet en riktigt stor och efterlängtad seger för verkligheten.

Med närmare en miljon människor som de närmaste åren behöver rekryteras inom kommuner och landsting är det uppenbart att den borgerliga lönesänkarmodellen inte har någon framtid. Nu, med rimliga löner och heltid som norm, finns förutsättningar att klara denna stora utmaning i framtida rekrytering.

Naturligtvis har undersköterskorna störst anledning att fira. De 1 020 kronor som avsätts per anställd innebär en procentuell löneökning på i snitt över fyra procent, en kraftig avstamp jämfört med det märke som förhandlats fram inom industrin på 2,2 procent.

Någon individgaranti finns dock inte, vilket gör att den slutliga fördelningen kan ge såväl högre som lägre löneökningar än detta. Arbetsgivarna Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, var redan vid dagens presentation dessutom noga med att tala om en kompetenshöjande öronmärkning av pengarna till dem som satsar på utbildning och karriärutveckling som de ville se, snarare än en jämn fördelning av potten.

Men att potten blev så hög är för Kommunal en framgång i sig. Det båtar för att undersköterskor redan i år kan ta ett ordentligt kliv upp i lönestatistiken.

Minst lika viktigt är dock att Kommunal och SKL fått med i avtalstexten att heltid ska vara norm. Här finns ett mycket stort ansvar på lokal nivå ute i kommunerna att verkligen genomdriva den heltid som spikas i avtalet. Och att det centrala avtalet så tydligt markerar nödvändigheten av heltid gör det svårare för kommuner att smita undan sitt ansvar.

Årets avtalsrörelse är unik på flera sätt. Dels har Kommunal på ett tidigt stadium markerat att de prioriterat undersköterskorna, dels har övriga LO-förbund ställt sig bakom denna extra satsning på undersköterskor. Men dels har alltså även arbetsgivaren SKL sett vad som krävs.

Att bryta sig loss från Alliansens lönesänkarlinje och inse att det behövs rimliga löner för klara rekryteringen av den kompetens som behövs är en utmärkt och nödvändig insikt.

LÄS OCKSÅ

”Bra – men inte tillräckligt”

Avtal klart för Kommunal