Johan Ingelskog, Kommunal. Foto: Press

Johan Ingelskog, Kommunal. Foto: Press

Åtta av tio svenskar tycker att undersköterskor är underbetalda. Många är också villiga att avstå egna löneökningar för ge gruppen mer, enligt en undersökning som Kommunal låtit göra.

En undersköterska tjänar i dag 23 600 kronor i månaden, om hon eller han jobbar heltid. Det är för lite tycker svenska folket. Åtta av tio anser att lönen borde vara högre, enligt en undersökning som Kommunal låtit Sifo genomföra.

– Det är ett väldigt, väldigt starkt stöd för våra krav på att undersköterskorna får mer i årets avtalsrörelse, säger Johan Ingelskog, chef för arbetsplats- och avtalsenheten på Kommunal.

Att stödet är starkt från allmänheten är inget som förvånar honom.

– Alla möter ibland en undersköterska i sin vardag och ser vilket kvalificerat jobb det handlar om. Det finns dessutom stora rekryteringsbehov de närmsta åren och då behöver lönerna öka.

Kommunal jämför undersköterskorna med verkstadsarbetare. De har lika lång yrkesutbildning, men verkstadsarbetaren tjänar i genomsnitt 2 800 kronor mer i månaden. 5 procent av de totalt 1 000 tillfrågade i undersökningen anser att det är rättvist att undersköterskorna tjänar mindre. Övriga tycker att yrkesgrupperna ska tjäna lika mycket eller att undersköterskorna borde tjäna mer.

Mer än var tredje tillfrågad, 35 procent,  skulle dessutom vara villig att avstå halva sin egen löneökning för att undersköterskorna ska få högre löneökningar.

– Vi kräver inte att andra avstår, men frågan visar att risken är låg för krav på kompensation från andra yrkesgrupper om undersköterskorna får mer, säger Johan Ingelskog.

Kommunal har runt 150 000 undersköterskor som medlemmar och har krävt att gruppen ska få en betydligt större löneökning än andra i årets avtalsrörelse.

Kommunals krav i förhandlingarna med Sveriges Kommuner och landsting, SKL, har varit 661 kronor mer till alla och ytterligare 400 kronor till undersköterskorna.

Förhandlingarna om det nya avtalets som totalt rör runt 350 000 anställda i kommuner och landsting pågår för full. Målet är att ha ett nytt avtal klart när det gamla löper ut vid månadsskiftet.

– Vi för konstruktiva och intensiva förhandlingar dagligen nu, säger Johan Ingelskog.

Han vill dock inte kommentera några detaljer i förhandlingarna eller hur långt ifrån varandra parterna står. Förutom löneökningarna kräver Kommunal också att heltid blir norm för de anställda. Facket vill också ha tydligare löneavtal som styr upp den lokala lönebildningen och gör den mer rättvis.

LÄS OCKSÅ

Kommunals sikte inställt på 2,2 procent

LO och Svenskt Näringsliv i utspel

”Inte okej att kommunalare blir lönegolv”

Kommunal: Arbetsgivaren håller nere löner för oss

SKL beredda att diskutera lönesatsning på undersköterskor

”Aldrig sett en så aggressiv motpart”

”Kommunals krav är för högt”

Kommunal kräver 3,3 procent totalt