STOCKHOLM 20110621 Johan Ingelskog, enhetschef fˆr enheten fˆr arbetsr‰tt och kollektivavtal p fˆrbundskontoret p Kommunal Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX / Kod 10080

Johan Ingelskog. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Kommunalarnas löner har blivit golv för alla andras löneökningar, både i kommuner och landsting och övriga arbetsmarknaden. – Det är inget vi kan ställa upp på i längden, säger Johan Ingelskog när förbundet laddar för slutspurten i sin avtalsrörelse.

På Kommunals största område löper avtalet ut sista april. Parterna har en månad extra på sig för att lösa de många kniviga frågorna i årets förhandlingar jämfört med industrisektorn.

Svåraste frågan kan visa sig vara löneökningarnas storlek. Kommunal har lagt sig på industrins nivå 2,8 procent. Det innebär ett krav på 661 kronor i månaden till alla. Därutöver kräver förbundet en extra satsning på undersköterskorna med 400 kronor och har IF Metalls stöd i frågan.

Men förhandlingarna försvåras av att de många lågavlönade kommunalarna har sett hur kolleger med tjänstemannayrken sprungit ifrån dem i lönetrappan. Medan undersköterskor, barnskötare och andra fått hålla sig till riktmärket för löneökningarnas storlek i samhället har högre avlönade grupper plockat ut mycket mer. Det handlar om en till flera procent mer.

– Ja, vi har noterat det. Vi upplever att våra medlemmars löner har blivit ett golv, inte bara på den offentliga sektorn utan egentligen för hela arbetsmarknaden. I längden kan våra medlemmar inte ställa upp på den ordningen. Utifrån den aspekten är avtalsrörelsen naturligtvis problematiskt, säger Johan Ingelskog, avtalschef på Kommunal.

Problemet med tjänstemannagrupper som fått mycket högre lönepåslag än kommunalarna kompliceras av den bristfälliga statistiken på området. Den visar enbart hur lönerna utvecklats totalt utan att redovisa olika grupper av tjänstemän och arbetare.

Arbetsgivarna i SKL säger sig inte vilja skilja på grupperna. Alla anställda är medarbetare, enligt SKL. Kommunal har kontrat med att då måste deras lönekrav på 2,8 procent beräknas på snittlönen för alla anställda. Det skulle innebära en höjning av kravet med 150 kronor.

– Vi har framfört vår uppfattning till SKL. Den ligger tillsammans med andra frågor på förhandlingsbordet. Några ytterligare kommentarer vill jag inte ge.

Den här och nästa veckan har Kommunal flera förhandlingstillfällen med motparten SKL inbokade i almanackan.

Veckan därpå, den 4 – 8 april, blir förhandlingarna riktigt intensiva med träffa varje dag mellan parterna. Målet är att ha ett nytt avtal i mitten av april, trots att det nuvarande inte löper ut förrän i slutet av månaden.

Utöver lönerna driver Kommunal två viktiga villkorsfrågor, som förbundet driver. Den ena är krav på nya regler för den lokala lönesättningen. Utveckling i yrket ska synas i lönekuvertet.

Därför kräver Kommunal större inflytande i den lokala lönebildningen samt tydliga och transparanta regler för hur individen kan förbättra sin lön.

Den andra frågan gäller heltidstjänster. Kommunal vill begränsa deltidsanställningarna. Arbetsgivarna ställer sig positiva till målet, enligt olika uttalanden. Men Johan Ingelskog säger att parterna står längre ifrån varandra än vad det verkar.

– Arbetsgivarna talar om heltid som en rättighet för individen. Vi säger att arbetet ska organiseras på sådant sätt att varje individ orkar arbeta heltid, alltså heltid som norm.