Lenita Granlund, Kommunal avtalssekreterare. Foto: Henrik Montgomery

Lenita Granlund, Kommunals avtalssekreterare. Foto: Henrik Montgomery

Förhandlingarna om ett nytt avtal för Kommunals medlemmar har varit intensiva hela veckan. Löneökningar på 2,2 procent, detsamma som industrin fått, är målet för både fack och arbetsgivare. 

LÄS OCKSÅ Låga löner höjs mer

I veckan har parterna haft inbokade förhandlingsdagar varje dag. Bakgrunden till det höga tempot är att avtalet löper ut sista april.

– Vi har täta kontakter och förhandlingarna är konstruktiva, men jag kan inte svara på hur nära vi är ett avtal, säger Maria Dahlberg, förhandlingschef på SKL.

I förhandlingarnas första steg har parterna koncentrerat sig på villkorsfrågor, som rätten till heltid. Nu har lönerna och extra pengar till undersköterskorna också kommit upp på bordet sedan industrin har satt riktmärket för löneökningarnas storlek. I veckan framkom att märket kan uttryckas både som 2,2 procent och som 590 kronor. Och om detta kan en strid uppstå vid det kommunala förhandlingsbordet.

– Vår uppfattning är att märket ska uttryckas i procent, vi har att förhålla oss till det, säger Maria Dahlberg.

Ingen i Kommunals ledning vill lämna förhandlingsbordet för att ge kommentarer till läget, utan hänvisar till tidigare uttalanden. Kommunals krav är 661 kronor till alla och ett extra påslag på 400 kronor till undersköterskorna. Blir utfallet detsamma som i industrin landar resultatet kring 520 kronor till alla och 320 till undersköterskorna.

Kommunal har inte beslutat om förbundet ska välja ”det andra märket” och tala om 590 kronor i stället, det som är Handels lösning.

– Det är för tidigt att säga. Vi måste analysera Handels avtal först, säger avtalssekreterare Lenita Granlund till Kommunalarbetaren.

Förhandlingarna förs också mot bakgrund av att SKL de senaste åren låtit tjänstemännen få mycket större löneökningar än märket. Det handlar om 1 till 3 procent över märket.

– Vår grundläggande inställning är att vi förhåller oss till märket, men löneökningsbehovet ser lite olika ut hos våra olika arbetsgivare och i olika grupper, säger Maria Dahlberg.

– Inte heller i de siffersatta avtalen finns något som hindrar att man ger mer än märket.

– Medlingsinstitutet har analyserat skillnaderna i lönenivåer mellan olika avtalskonstruktioner och kommit fram till att det skiljer mer inom en typ av avtalskonstruktion än mellan olika avtalskonstruktioner.

Kommunals avtalsrörelse fortsätter i höst när de ska förhandla för privatanställda undersköterskor med Vårdföretagarna. I ett utspel hävdade Peter Jeppsson, vice vd i Svenskt Näringsliv, att pengar till undersköterskorna ska tas inom märket. Får någon mer ska någon annan ha mindre.

Men på Vårdföretagarna avfärdas uttalandet. Det har kommit alldeles förtidigt mot bakgrund av att parterna inte ens bytt krav med varandra.

– Vi har ett märke att förhålla oss till även i höst, men vi har inte börjat titta på saker och ting. Peter Jeppsson är alldeles för tidigt ute, säger Inga-Kari Fryklund, vd för Vårdföretagarna.

LÄS OCKSÅ

Handels avtal öppnar för lågavlönade

”Vi är ett riktigt LO igen”

LO och Svenskt Näringsliv: följ den satta nivån

Avtal klart för Handels

Industriavtalet klart