Ett nytt kraftverksavtal mellan Elektrikerförbundet och Efa är klart för omkring 1400 montörer. Det ger två procent i lönepåslag vart och ett av de tre avtalsåren, samt ökade pensionsavsättningar med totalt 0,5 procent. Det totala värdet blir då 6,5 procent, i linje med industrins avtal.

Avtalstexten visar också att man tillämpat den modell för låglönesatsning som alla LO-förbund krävt gemensamt och som HRF nu varslat om strejk för. Den innebär att alla löner på under 24 000 kronor ska betraktas som att de låg på 24 000 när potten beräknas. Ulf Carlsson, andre vice ordförande på Elektrikerförbundet, konstaterar dock att de som tjänar så pass lite på kraftverkssidan är så få att det inte påverkar avtalets värde.

– Vi har en ny regel om facklig introduktion för nyanställda, där man får en timme facklig introduktion på betald arbetstid. Den ser vi som mycket positiv, säger han om avtalets övriga innehåll.

– Vi har en ny reglering gällande personalutrymmen och fordon, det är ju en arbetsmiljöregel och den är väldigt bra, fortsätter han.

Vidare har avtalets reglering av anställningsformer ändrats. Det underlättar provanställning i fyra månader, men innebär en hårdare reglerad form av allmän visstid.

Viktig för facket är också en överenskommelse som ligger vid sidan om själva avtalet. Den gäller de stora nätföretag som är medlemmar i arbetsgivarorganisationen Efa men inte omfattas av kraftverksavtalet eftersom de inte har egen fältpersonal anställd. De har nu gått med på en informationsplikt som innebär att facket får veta när de anlitar underentreprenörer för arbete på nätet.

Tidigare har facket inte haft insyn i vilka som fått uppdrag på elnätet. Frågan aktualiserades bland annat av den olycka som kostade två montörer livet då de arbetade på uppdrag av Ellevio i Tyfors i höstas. Facket kände inte till företaget eller projektet de arbetade med.

– Det är både en säkerhetsfråga och ett skydd för lönedumpning, säger Ulf Carlsson om att facket nu får insyn.

På arbetsgivarsidan förhandlar Efa om kraftverksavtalet, där är Ulrika Egerlid Schotte vd.

– Det viktigaste för oss är arbetsfreden, att vi har ett treårigt avtal som ligger på industrinormen, säger hon.

– Sedan har vi ganska många viktiga arbetsgrupper som vi ska jobba med under den här treårsperioden, där vi ska jobba med arbetsmiljöfrågor och elsäkerhet.

Hon konstaterar också att möjligheten till provanställning har varit en viktig fråga för arbetsgivarna.