Avtalet gör att de anställda i hotell- och restaurangbranschen får den låglönesatsning som LO-förbunden har drivit i i årets avtalsrörelse.

– Utifrån våra snittlöner betyder låglönesatsningen att lönenivå höjs med ungefär 125 kronor extra under treårsperioden, säger Malin Ackholt, ordförande för Hotell- och restaurangfacket (HRF).

Lönerna höjs med 540 kronor 2017, 550 kronor 2018 och 560 kronor 1919. Det blir totalt 1 650 kronor. Summan kan jämföras med de 1 651 kronor som HRF i förra veckan ansåg behövdes för att räkna hem låglönesatsningen.

Krontalen ovan tillfaller alla som jobbar i branschen i dag. Men personalomsättningen är hög – många lämnar branschen. De nya som anställs i deras ställe tas i regel in på avtalets lägsta löner. Dessa höjs bara med 80 procent av krontalen ovan (det gäller avtalets lägsta löner för dem som har kort eller ingen yrkesvana). Det här är förstås en framgång för arbetsgivarna inom Visita. För dem med sex års yrkesvana höjs avtalets lägsta lön förvisso med hela krontalet, men den lönen berör inte lika många.

Enligt Visita gör det nya avtalet att arbetskraftskostnaderna ökar med högst 6,5 procent. HRF anser att avtalet är värt mer än så, även om avtalssekreteraren Per Persson på tisdagskvällen inte ville precisera hur mycket.

– Vi gick in i den här avtalsrörelsen med förhoppningen att kunna utöka möjligheterna att belöna erfarenhet och kompetens. Det är också ett sådant avtal vi har landat i, säger Eva Östling, vd för Visita.

– En framgång är att vissa yrkesgrupper uppvärderas lönemässigt, säger Malin Ackholt, som nämner säkerhetspersonal på fjällanläggningar som exempel.

Avtalet innebär att så kallad hyvling begränsas på samma sett som skett inom handeln: Den anställde vars anställningstid skärs ner får behålla sin lön under en omställningstid som motsvarar uppsägningstiden.

Parterna ska inleda en kartläggning av hotellstäderskornas arbetsvillkor, mot bakgrund av ny forskning som tyder på att yrket sliter ut de anställda.

Tisdagens uppgörelse innebär att den strejk som HRF varslat om vid 19 hotell blåses av. Strejkvarslet lades den 5 april, sedan Visita sagt bestämt nej till en låglönesatsning utanför kostnadsramen på 6,5 procent.

– Tack vare en oerhörd uppställning från medlemmar, förtroendevalda och andra fackförbund fick vi hela den låglönesatsning vi begärde, säger Per Persson. Utan att offra någonting annat.

Hotellstäderskan Tserenkhuu Byambadorj sa i vintras så här till Arbetet om vad låglönesatsningen skulle betyda för henne:

– Jag skulle kunna spara lite pengar varje månad. Nu bara jobbar och betalar jag.

Enligt Visita, liksom övriga arbetsgivare inom Svenskt Näringsliv, skulle den löneökning som HRF har krävt hota den rådande modellen för lönebildning i Sverige.

Läs mer om HRF:s varsel

Insändare: Allt stöd till HRF – Vänsterpartiet Malmös fackliga utskott

Industrin kan dras in i HRF-konflikten

Datainspektionen granskar inte HRF:s anmälan om registrering

HRF anmäler registrering

Varsel till stöd för HRF

Lönekampen avsnitt 7: Kan bli tuffa tag 

Medlingsinstitutet: ”Frågan om märket år anstå”

”Säger Visita nej måste vi strejka”

• Ledare: Arbetsgivarna ratande av märket sticker i ögonen – Martin Klepke

• LO stöder HRF:s strejkvarsel

• HRF varslar om strejk för låglönesatsning

• Skild syn på låglönesatsning

• Avtal klara inom Handeln

• ”Den här uppgörelsen drar inte upp kvinnolöner” – HRF:s Jenny Bengtsson

• ”Bra att lågavlönade får mer” – baristan Andreas Törnqvist om LO-samordningen

• LO:s lönesatsning: liten effekt på löneskillnader

• Det blir en LO-samordning med låglönesatsning