LÄS OCKSÅ Ledare: Lång väg kvar, men riktigt bra med samordning – Martin Klepke

Alla som tjänar mindre än 24 000 kronor i månaden på heltid omfattas av LO-förbundens gemensamma låglönesatsning i avtalsrörelsen 2017. Lättade ombud på LO:s representantskap sa ja till de samordnade kraven i dag.

Den LO-samordning som LO-förbunden nu enas kring kan beskrivas som en traditionell låglönesatsning.

Förbunden föreslås gemensamt kräva löneökningar med en viss procentsats (vilken siffra det handlar om beslutas först om några veckor). Löneökningen ska dock minst motsvara ett bestämt antal kronor (som även det bestäms senare) – detta för att lågavlönade ska få lite större procentuell löneökning än övriga.

Brytpunkten vid vilken krontalet ger mer än procentsatsen ska gå vid en lön på 24 000 kronor i månad för heltidsarbete. Det är en relativt låg brytpunkt – klart under en genomsnittlig industriarbetarlön, som tidigare har använts som riktmärke för vem som ska omfattas av en låglönesatsning.

– En skillnad mot tidigare låglönesatsningar, som har gjorts på kollektivavtalsnivå, vill vi den här gången ha en insamlingsmodell på individnivå, säger Torbjörn Johansson. Varje individ med lön under en viss nivå ska få del av satsningen.

Såväl avtalens lägsta löner som semesterlön och andra ersättningar i kollektivavtalen höjas i proportion till lönerna i allmänhet.

En viktig princip som slås fast i samordningsdokumentet är att lågavlönade inte ska behöva ”betala” sin något högre procentuella löneökning med försämringar av andra villkor.

LO ska också ta upp förhandlingar med Svenskt Näringsliv om förbättringar av avtalsförsäkringarna och Avtalspension SAF-LO.

Det tyngsta kravet är att premierna till avtalspensionen ska betalas in från första kronan, inte som nu från 25 års ålder. Det har mycket stor betydelse för pensionens storlek, i synnerhet för arbetare som normalt börjar arbeta tidigare än tjänstemän, men sedan har sämre möjligheter att arbeta i hög ålder.

Premierna till avtalspensionen ska beräknas månadsvis, inte på årsbasis. Det skulle göra att fler LO-medlemmar kan få del av den högre pensionspremie som betalas på inkomster ovanför ett visst tak.

LO vill också få bukt med det fusk med premieinbetalningar som nu förekommer.

Samtliga förbund står alltså bakom de gemensamma kraven, men Transport har invändningar mot att samordningsdokumentet hänvisar till gemensamma principer som håller på att utarbetas och som Transport än så länge inte är med på.

 

Mårten Nilsson