Hotell- och restaurangfacket har varslat strejk med anledning av att arbetsgivarna inte går med på den låglönesatsning som HRF och övriga LO-förbund krävt. Strejken bryter ut i morgon om parterna inte enas. Det är en självklarhet för oss att stödja kravet på att även de lägst avlönade måste ha en lön det går att leva på.

Det är en fråga om solidaritet med alla inom de kvinnodominerade låglöneyrkena. Vi vet att många inom dessa yrken dessutom tvingas till ofrivilligt deltidsarbete och därför i praktiken har ännu lägre löner.

Om regeringen menar allvar med sitt tal om jämställdhet borde man lagstifta om rätten till heltid och avskaffa arbetsgivarnas rätt att godtyckligt hyvla ner arbetstider för de anställda. Det är en fråga om vilket samhälle vi vill leva i. Man skall inte behöva stå med hatten i handen för arbetsgivaren.

Vänsterpartiet Malmös fackliga utskott genom Patrik Strand, ordförande