– Låglönesatsningen, svarar HRF:s avtalssekreterare Per Persson på frågan om vad man inte kunnat komma överens om.

– Visita visar ingen respekt för de krav vi har i LO-samordningen och som man gjort upp om inom industrin. Man vill inte räkna med någon låglönesatsning, fortsätter han.

HRF kräver, i linje med LO:s samordnade krav, extra påslag för löner som är lägre än 24 000 kronor per månad. Detta ska komma ovanpå de 6,5 procent som industrins normerande avtal värderats till. Per Persson hänvisar till att industrin har fått sådana påslag i sina avtal. Men han säger att arbetsgivarna på Visita hävdar att allt ska rymmas inom de 6,5 procenten.

– Jag är oerhört förvånad att arbetsgivarna har den ingången, säger Per Persson.

– Det finns ju ingen möjlighet för oss att våra medlemmar ska avstå löner jämfört med vad andra fått, fortsätter han.

Även tidigare i veckan har en spricka synts mellan fack och arbetsgivare gällande hur låglönesatsningen ska tolkas, om den innebär ett märke som kan göra att värdet av avtalen stiger till över 6,5 procent. Inom industrin har fack och arbetsgivare olika syn på vad den norm de satt innebär.

Oenigheten mellan HRF och Visita gäller också frågan om hyvling, att arbetsgivare skär ned anställdas tjänstgöringsgrad utan hänsyn till turordning eller uppsägningstid.

– Där har vi kommit ganska långt i diskussionen, säger Per Persson.

Men han säger också att Visita inte velat gå med på den lösning som gjorts i handelns nya avtal. Handeln har inte löst frågan helt, men har enats om att den som får sin tjänst nedskuren ska få behålla sin tidigare lön under en period som motsvarar uppsägningstiden.

Visita kallar varslet för oseriöst. I en kommentar skriver arbetsgivarorganisationen att ”grunden till stridsåtgärderna är ett direkt hot mot den svenska modellen, mot jobb och integration och därmed mot svensk ekonomi”.
– HRF:s krav överstiger det av industrin satta märket och är ett direkt hot mot den svenska modellen, säger Visitas vd Eva Östling, i ett uttalande.

Visitas förhandlingschef Antje Dedering säger att de har gått HRF till mötes.
– Inte minst gäller det omställningstid vid minskad sysselsättningsgrad, det vill säga vid det som facket kallar för hyvling, säger hon i en kommentar.

Antje Dedering säger att parterna nu går in i medling.
– Vår förhoppning är så klart att komma i mål innan en eventuell strejk bryter ut.

HRF:s varsel gäller strejk på 19 företag i sex städer. Avtalet omfattar majoriteten av alla hotell- och restauranganställda på svensk arbetsmarknad.

Strejken innebär en blockad mot nyanställningar, strejk för all personal vid de aktuella företagen och blockad mot inhyrning av personal. Den bryter ut den 19 april klockan 06.00 om inte parterna kommit överens till dess.

Nio av de 19 hotellen som nämns i varslet är Scandic-hotell. Heidi Wold är kommunikationschef för Scandic i Sverige men vill inte kommentera varslet närmare.

– Vi respekterar processen och hänvisar till parterna. Vi avvaktar och ser hur det hela utvecklas, säger hon.

Hur påverkar det här er?

– Jag vill inte spekulera i det eftersom det precis har hänt, säger Heidi Wold.

 

Jenny Berggren

Martina Frisk