Den 19 april går anställda vid 19 hotell i sex städer ut i strejk, om inte Hotell- och restaurangfacket (HRF) och arbetsgivarorganisationen Visita har tecknat ett nytt kollektivavtal dessförinnan. Konflikten handlar om hur mycket lönerna i branschen ska höjas.

Efter konfliktvarslet har chefer vid de varslade hotellen samlat in uppgifter om de anställdas fackliga tillhörighet, något som tidningen Hotellrevyn rapporterade om redan i fredags. Tidningen kunde visa upp en blankett där de anställda uppmanas att fylla i vilket fack de tillhör, alternativt att de inte tillhör någon facklig organisation.

HRF har i dag, tisdag, anmält registreringen till Datainspektionen. Facket anser att arbetsgivarna saknar stöd i personuppgiftslagen för sin kartläggning, och begär att inspektionen omgående fattar beslut om att förbjuda arbetsgivarna att behandla de insamlade uppgifterna.

– Det skulle vara väldigt märkligt om det är lagligt att systematiskt dokumentera om anställda är med i facket eller inte, säger HRF:s förbundsjurist Eva-Lotta Ramberg.

På de blanketter som personalen uppmanas att fylla i står det att arbetstagare som inte lämnat in de begärda uppgifterna senast inom en vecka ”kommer om det är nödvändigt att anses vara oorganiserade”.

– I praktiken har cheferna mer eller mindre hängt över personalen och begärt att de ska fylla i blanketten direkt, säger Eva Lotta Ramberg. De anställda har upplevt det som pressande och obehagligt.

– De som är oorganiserade har dessutom fått ytterligare en blankett, där de uppmanas att söka tjänstledigt om de inte vill arbeta under strejken.

Christer Eriksson, kassör i HRF:s avdelning 01 Väst i Göteborg, beskriver hur chefer på Gothia Towers – ett av de hotell som är uttaget i strejken – gått runt på hotellets olika avdelningar och bett de anställda att fylla i blanketten. Ett flertal av de anställda fyllde i blanketten.

– HRF-klubbens vice ordförande blev så arg att han gick upp till chefen för sin avdelning och begärde att få in lapparna, säger Christer Eriksson.

Fick han det?
– Han tog dem, svarar Christer Eriksson. Det handlade om åtminstone 50 blanketter. Men vi vet inte vilket material arbetsgivaren har kvar.

Christer Eriksson tillägger att HRF:s avdelning inte har gått igenom de ifyllda blanketterna, eftersom det kan finnas icke-medlemmar bland dem.

HRF hävdar att blanketterna om facklig tillhörighet har skickats ut av Visita, en uppgift som hotelldirektören vid Gothia Towers bekräftar för Hotellrevyn: ”Vi har agerat utifrån de instruktioner vi fick, så jag får nog hänvisa till Visita”.

– Det har inte varit fråga om instruktioner utan om alternativa sätt för arbetsgivaren att få vetskap om omfattningen av konflikten, kommenterar Antje Dedering, förhandlingschef och chefsjurist vid Visita till Arbetet.

– Av varslet framgår inte omfattningen av en eventuell konflikt, och för att arbetsgivaren ska kunna fullgöra sina skyldigheter är det nödvändigt att få kunskap om vilka som kommer att utebli från arbetet om vi är i konflikt den 19 april. Är de sjuka, strejkar de, eller använder de din rätt att vara neutral? Lön ska ju inte utgå till dem som är med i HRF och deltar i strejken.

– Vissa företag har en dialog med fackklubben och får information den vägen. Det här var ett annat sätt. Det är ett av många alternativ.

Kommer blanketterna om facklig tillhörighet från Visita?
– Vi har gått ut med information om att  man ska samla in information, det är en av många delar. Det här tas lite ur sitt sammanhang också, svarar Antje Dedering.