Avtalen ger löneökningar på totalt 1575 kronor fördelat på tre år (515 första året, 525 andra året och 535 år tre). Lägstalönerna höjs med motsvarande summa. Till detta kommer avsättningar till avtalspension, som ökar med 0,6 procent på tre år.

Handeln pratar inte om löneökningar i procent, men Handels uppger att överenskommelsen följer LO-samordningen. Inom samordningen sätter industrin normen. Industrin tecknade under fredagen avtal som innebär kostnadsökningar på 6,5 procent på tre år.

– Kostnaderna för våra företag håller sig inom de 6,5 procenten, säger Svensk Handels vd Karin Johansson.

Frågan om hyvling, som varit central i förhandlingarna om detaljhandelsavtalet, är inte löst. Handels ordförande Susanna Gideonsson säger däremot att man gjort en överenskommelse som lindrar den ekonomiska smäll som det innebär att få sin tjänst hyvlad, alltså att få tjänstgöringsraden nedskuren. Anställda som råkar ut för detta ska nu få en omställningstid då den gamla lönen består. Den ska ska motsvara uppsägningstiden i längd.

– Vi har tecknat ett avtal med en rejäl låglönesatsning, säger Susanna Gideonsson också.

Hon säger att man har tillämpat den LO-modell som innebär att alla löner på under 24 000 kronor beräknas som att de låg på 24 000 då lönekraven utformas. Hon poängterar också att lägstalönerna höjs lika mycket som övriga löner, vilket inte varit fallet tidigare år.

– Det finns ingen särskild låglönesatsning i avtalen som vi har träffat, det ligger inom den norm som följer av industrinormeringen, säger dock Svensk Handels förhandlingschef Tomas Undin på arbetsgivarnas pressträff.

Han poängerar att det är ett givande och tagande i förhandlingarna. Han säger att han inte vet exakt hur Handels har beräknat det krontal de begärt i lön, men att Svensk Handel har gjort bedömningen att kostnadsökningarna ryms inom normen på 6,5 procent.

– Vi är glada för det vi fått men kampen fortsätter på andra sätt när det gäller vissa frågor, säger Susanna Gideonsson på Handels om helheten.

Partihandels och e-handelsavtalet, i dag två avtal, ska övergå i ett nytt avtal. Det nya avtalet börjar gälla nu för nya företag, medan redan avtalsbundna företag fasas in senast den första januari 2019. I detta avtal kommer arbetstidsreglerna ändras så att tid kan läggas ut mellan klockan 05 och 24. Det är en stor förändring mot dagens avtal som har betydligt snävare regler för tid.

– Men då ska man ha en särskild förhandlingsordning för hur man ska bemanna och lägga ut den här arbetstiden, säger Handels avtalssekreterare Per Bardh om tillämpningen av de nya reglerna.

Arbetsgivaren måste kunna motivera varför man lägger ut tid och bemannar på ett visst sätt. De nya reglerna innebär också att allmän visstid upphör som anställningsform.

”Ofantligt glädjande” säger Svensk Handels vd Karin Johansson om att man skapat detta nya avtal.

– Det här avtalet är väldigt annorlunda mot det gamla avtalet som hade väldigt begränsade möjligheter att arbeta över dygnets timmar, säger Svensk Handels förhandlingschef Tomas Undin.

Han beskriver de ändrade arbetstidsreglerna i detta nya avtal som den stora vinstlotten för Svensk Handels del och kallar de spärrar som lagts in för hur tiden ska läggas ut och visstidsanställningar tillämpas som ”rimliga”, även om han hellre varit utan dem.

Sedan den samordnade industrins avtal blev klara på fredagen har även Pappers och Industriarbetsgivarna tecknat nytt avtal. En nyhet i deras avtal är, enligt knapphändig information från Pappers på youtube, avsättningar till delpension. De ska gå ut med mer information på måndag.